Zaproszeni Goście I Medycy Przecinają Wstęgę (2)

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych szansą dla pacjentów onkologicznych

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii powstało Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Będzie pomagać lekarzom prowadzącym badania nad nowymi lekami i terapiami. To również ogromna szansa dla pacjentów onkologicznych na szybszy dostęp do nowoczesnego leczenia. W dzisiejszym otwarciu placówki uczestniczyli wicemarszałek Marek Bogusławski i dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Bogumiła Niziołek. 

ŚCO znalazło się w gronie 7 placówek medycznych, rekomendowanych przez Agencję Badań Medycznych do dofinansowania w ramach konkursu na tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

– Pacjenci, którzy zakończyli swoją ścieżkę leczenia okolicznego, tu otrzymają kolejną możliwość i szansę na wdrożenie innowacyjnej terapii. Ich życie może być wydłużone, lub uratowane. To kolejna inwestycja w ŚCO, która pokazuje, jak świetnie rozwija się medycyna onkologiczna w naszym regionie. A nasza onkologia jest w czołówce ośrodków onkologicznych w kraju z dostępem do nowoczesnych metod leczenia – podkreślił wicemarszałek Marek Bogusławski.

Na zorganizowanie ośrodka, prace związane z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń oraz bieżącym funkcjonowaniem OnkoCWBK ŚCO otrzymało blisko 7 mln zł. W ten sposób Świętokrzyskie Centrum Onkologii dołączyło do Polskiej Sieci Badań Klinicznych, zrzeszającej ośrodki wyłonione w poprzednich konkursach organizowanych przez ABM.

Jak informuje ABM, rezultatem utworzenia Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych będzie uatrakcyjnienie polskiego rynku badań klinicznych i zwiększenie liczby prowadzonych w Polsce badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych. Stworzenie szerokiej oferty dla badaczy i sponsorów przełoży się na poprawę dostępu pacjentów onkologicznych do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, często jeszcze nie refundowanych w Polsce. Poprawi się również koordynacja badań klinicznych, wykorzystanie potencjału badawczego i sprzętowego ośrodków klinicznych w Polsce oraz dostęp do informacji o aktualnie prowadzonych badaniach.

W ramach Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w ŚCO zostaną przygotowane m.in. pomieszczenia do realizacji ambulatoryjnych wizyt pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych, pokoje do telekonferencji i spotkań ze sponsorami oraz monitorami badań.

Obecnie ŚCO prowadzi kilkanaście badań klinicznych, dotyczących:

• raka jamy ustnej,
• nowotworów hematologicznych (zespół mielodysplastyczny – MDS, przewlekła białaczka mielomonocytowa – CMML, ostra białaczka szpikowa – AML, szpiczak mnogi),
• raka piersi,
• raka jajnika,
• raka macicy,
• raka gruczołu krokowego,
• raka rdzeniastego tarczycy.

Korzysta z nich około 100 pacjentów. Potencjał badawczy naszego ośrodka jest dużo większy i mogłoby korzystać z niego nawet około 1000 pacjentów, ale brakuje czasu i jednostki wspierającej badaczy. I tę lukę wypełni właśnie nowo powstałe centrum.

Jak się zostaje uczestnikiem badania klinicznego

Uczestnikami badania klinicznego mogą być pacjenci, dla których wyczerpano już wszystkie dostępne opcje leczenia. Drugą grupę stanowią pacjenci nowo zdiagnozowani, którym badacze wspomagani przez OnkoCWBK będą mogli zaoferować nowe, dużo skuteczniejsze metody leczenia, ale ze względu na koszt dopuszczone przez płatnika (NFZ) dopiero w kolejnym etapie leczenia lub w ogóle nie refundowane w Polsce. Aby trafić do badania klinicznego, pacjent powinien porozmawiać ze swoim onkologiem, lekarzem prowadzącym, który może skierować go do Ośrodka Koordynacji Badań Klinicznych (od 2023 CWBK), gdzie zostanie przeprowadzona szczegółowa kwalifikacja. Informacje o działaniach OnkoCWBK będą również dostępne w innych szpitalach i u lekarzy POZ.