Uczestnicy Szkolenia Na Pamiątkowym Zdjęciu

Certyfikaty dla uczestników szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

14 osób zakończyło szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeznaczone dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych. Wicemarszałek  Renata Janik oraz z Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach wraz z zastępcą Arkadiuszem Ślipikowskim wręczyli dziś certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Jest to przedostanie szkolenie z cyklu czterech szkoleń organizowanych jest  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach.

Trzydniowe szkolenia obejmują 25 godzin zajęć w formie warsztatów i wykładów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W sumie przeszkolonych zostanie 60 osób pracujących w ramach Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z województwa świętokrzyskiego.