Coraz bliżej szpitala uniwersyteckiego

Coraz bliżej szpitala uniwersyteckiego

Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ma własną Pracownię Leku Cytostatycznego, natomiast Świętokrzyskie Centrum Kardiologii zostało wyposażone w nowy stół hemodynamiczny. Inwestycje były współfinansowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego. – Wojewódzki Szpital Zespolony konsekwentnie zmierza w kierunku klinicznym, uniwersyteckim – mówił Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.


Pracownia Leku Cytostatycznego działa w strukturach Apteki Szpitalnej. Jest wyposażona między innymi w chłodziarki, komorę laminarną i zestawy komputerowe.
– To sprzęt najwyższej klasy, który pozwala na przygotowanie leku z dokładnością do setnych miligrama, co w przypadku chorób nowotworowych jest bardzo ważne – stwierdziła Elżbieta Kałużna- Cebula, kierownik Apteki Szpitalnej.
Dr Grażyna Karolczyk, kierownik Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej mówiła, że otwarcie tej pracowni jest wielkim odciążeniem dla pielęgniarek, które do tej pory same musiały przygotowywać niektóre preparaty. Atutem jest też bezpośrednie sąsiedztwo pracowni i oddziału. Na razie przygotowywane są tutaj leki dla hematologii dziecięcej i Kliniki Nefrologii, ale w przyszłości korzystać z niej będą także inne oddziały.
Całość wyposażenia kosztowała 890 tysięcy złotych, z czego 670 tysięcy złotych pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego, reszta to wkład własny szpitala.
– Ta pracownia to gwarancja bezpiecznego leczenia małych pacjentów, ale służy także osobom tu pracującym. Długo na nią czekaliśmy i udało się dzięki pomocy finansowej marszałka województwa – mówił Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
W Świętokrzyskim Centrum Kardiologii otwarta została zmodernizowana Pracownia Hemodynamiki. Szpital na tę inwestycję z budżetu województwa otrzymał 550 tysięcy złotych. Zadanie dofinansowane zostało także z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości ponad 3 mln 700 tysięcy złotych, wkład własny placówki to prawie 157,5 tys. złotych. W ramach inwestycji zakupione zostały: stół hemodynamiczny z wyposażeniem, aparat echokardiograficzny do diagnostyki ultradźwiękowej zmian kardiologicznych i naczyniowych, aparat poligraficzny, pompa infuzyjna, sprzęt multimedialny oraz rozbudowa istniejącego aparatu echokardiograficznego o moduł umożliwiający zaawansowaną ocenę 3D.
– Potrzeby pacjentów są wciąż bardzo duże. Nowy stół hemodynamiczny z pewnością pomoże nam rozwiązać problemy związane z koniecznością pilnego wykonania zabiegów. Bo w przypadku chorób kardiologicznym o skutecznym leczeniu często decydują minuty – mówiła dr Anna Polewczyk, kierownik Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.
W Pracowni Hemodynamiki w pierwszej kolejności wykonywane będą zabiegi udrażniania naczyń wieńcowych jako podstawowe leczenie zawałów serca oraz koronarografia, czyli zabiegi diagnostyczne u pacjentów z chorobą wieńcową, zwłaszcza z jej najgroźniejszą postacią, zawałem serca. Być może pracownia będzie wykorzystana także do zabiegów naczyniowych.
– To bardzo ważne inwestycje, bo one świadczą o tym, że Wojewódzki Szpital Zespolony konsekwentnie zmierza w tym kierunku klinicznym, uniwersyteckim wzmacniając infrastrukturę, ale również podnosząc kompetencje kadry medycznej – powiedział Adam Jarubas.

Galeria zdjęć

Lokalizacja