Miliony na zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Miliony na zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Na Świętym Krzyżu Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę z gminą Bieliny na dofinansowanie projektu pozwalającego na dalszą rewitalizację Zespołu Klasztornego oraz rozbudowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej. Wartość przedsięwzięcia to ponad 20 mln zł, z czego prawie 12 mln to środki unijne.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 11 282 540,39 zł w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

– Środki te dają ogromne możliwości zarówno Zespołowi Klasztornemu, położonemu w sercu Gór Świętokrzyskich jak i Osadzie Średniowiecznej, która ma szansę stworzyć innowacyjny produkt turystyczny – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Prace rewitalizacyjne zabytkowego Zespołu Klasztornego i rozbudowa istniejącej infrastruktury „Osady Średniowiecznej”, gdzie powstanie Świętokrzyska Zagroda Kultury prezentująca dziedzictwo Ziemi Świętego Krzyża pozwolą na poszerzenie oferty turystycznej Klasztoru Misjonarzy Oblatów i Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego oraz atrakcji skupionych w Hucie Szklanej.
– Świętokrzyska Zagroda Kultury będzie całorocznym obiektem o czterech kondygnacjach. W piwnicach powstanie sala mieszcząca 400 osób. Na dwóch piętrach znajdą się ekspozycje multimedialne prezentujące dorobek wsi świętokrzyskiej. Dodatkowo zostanie przygotowana sala gier i zabaw dla dzieci w różnym wieku, również w tej tematyce – mówił Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny.

W Zespole Klasztornym przeprowadzone zostaną prace ogólnobudowlane w pomieszczeniach, zakup wyposażenia, a także prace konserwatorskie i ogólne w Bazylice, Kaplicy Oleśnickich, zakrystii, krużgankach i przedsionku. Pomieszczenia dostosowanie będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Partnerami projektu jest Zakon Misjonarzy Oblatów na Św. Krzyżu i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do 2021 roku.

Galeria zdjęć

Lokalizacja