Plik papierów

COVID-19. Dotacje obrotowe na wsparcie firm

3 305 wniosków złożyli mikro i mali przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego w drugim naborze na dotacje obrotowe. To kolejne unijne wsparcie dla firm poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. Obecnie trwa ocena wniosków.


Nabór, który odbył się 30 września, skierowany był do sektora mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego, które w związku z pandemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i mają przychody znacznie niższe niż przed pandemią (m.in. z branży turystycznej, transportowej, wystawienniczej czy przemysłu organizacji spotkań).

Na konkurs wpłynęło 3305 wniosków, z czego większość, bo aż 3 176, złożyli mikroprzedsiębiorcy (głównie prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą). Wśród złożonych wniosków zaledwie pięciu przedsiębiorców zatrudnia powyżej 40 osób. Aż 292 firmy zanotowały 100 proc. spadku obrotów. Wartość tych wniosków wynosi 7,4 mln zł. 580 podmiotów zanotowało spadek obrotów od 80 do 99,9 proc. (wartość złożonych wniosków – 17 mln zł), zaś 1017 firm zanotowało spadek od 60 do 80 proc. Ich wnioski oszacowano łącznie na 32,2 mln zł.

– Te liczby pokazują, jak ogromne jest zainteresowanie dotacjami obrotowymi i jak bardzo świętokrzyskie firmy potrzebują wsparcia w tych trudnych czasach – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Łączna kwota unijnego wsparcia przeznaczona w ramach obecnego naboru na dotacje obrotowe to 4 mln zł, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zapowiada jednak, że zostanie ona zwiększona, tak aby dotacje otrzymały wszystkie firmy, które odnotowały 100 proc. spadek obrotów.

Obecnie trwa ocena wniosków – według kolejności – od najwyższego średniego spadku obrotów w wybranych trzech miesiącach, tak aby wsparcie trafiło do przedsiębiorców najbardziej dotkniętych przez pandemię.

Przypomnijmy, że o wsparcie mogły się starać firmy, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020 r., począwszy od 1 maja do 31 sierpnia 2020 r., w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019 r. – w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Spadek obrotów o co najmniej 30 proc. musiał być wykazany w każdym z trzech wybranych miesięcy, nie było możliwości wyciągania średniej. W przypadku przedsiębiorców, dla których nie było możliwe porównanie przychodów w tych miesiącach 2019 r., miesiącem porównawczym dla spadku obrotów był styczeń lub luty 2020 r. Była to najważniejsza zmiana w stosunku do sierpniowego naboru na dotacje obrotowe. Istotną zmianą w drugim już naborze na dotacje obrotowe było wprowadzenie minimalnego poziomu przychodu ze sprzedaży netto w miesiącach przyjętych do porównania spadku przychodów. Założono, iż kwota przychodów nie może być niższa niż 1/3 kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Był to już drugi nabór na dotacje obrotowe – na pierwszy, który odbył się w sierpniu, wpłynęło 13 947 wniosków, ostatecznie wsparcie w łącznej wysokości 40 mln zł otrzymały 1223 firmy.

Kwota kolejnego unijnego wsparcia dotacji obrotowych została wygospodarowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.