Grzegorz Banaś, przewodniczący Komisji Strategii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Zdalnie obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Zdalnym obradom Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą przewodniczył Grzegorz Banaś, a podczas posiedzenia rozmawiano m. in. o przebiegu wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego.


Radni Komisji przyjęli informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041 oraz o przebiegu wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za pierwsze półrocze 2020 roku. Zapoznali się także z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za pierwszą połowę roku.

Ponadto Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe.

Galeria zdjęć