Syreny 1200x738

Ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania Renegade-Sarex

W dniach 14-15 listopada na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzane jest ćwiczenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza wraz z praktycznym użyciem syren alarmowych.

Przedsięwzięcie to odbywa się w ramach ćwiczenia RENEGADE-SAREX 18/II organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego elementami będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W ramach treningu emitowany będzie:
– dźwięk ciągły modulowany trwający jedną minutę – oznaczający ogłoszenie alarmu,
– dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie poprawności działania systemu ostrzegania ludności.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach lokalnych centrów zarządzania kryzysowego – wojewódzkiego http://czkw.kielce.uw.gov.pl/, miejskich, powiatowych i gminnych.

Lokalizacja