Img 0342

Seminarium o znaczeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego dla regionu

Centralny Okręg Przemysłowy – znaczenie dla regionu świętokrzyskiego i gospodarki II Rzeczpospolitej Polskiej – to tytuł międzynarodowego seminarium naukowego, które odbyło się w środę, 14 listopada w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Konferencja została zorganizowana z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Innowacyjne rozwiązania i pomysły, które wprowadzono w Centralnym Okręgu Przemysłowym były rewolucyjne na skalę światową. Ojcowie Niepodległości wiedzieli, że rozwój gospodarczy kraju jest gwarantem jego istnienia – mówiła Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

O tym, jak ważne było to przedsięwzięcie mówił również rektor Politechniki Świętokrzyskiej, profesor Wiesław Trąmpczyński. – Był najbardziej ambitnym projektem inwestycyjnym II Rzeczpospolitej, największym placem budowy w ówczesnej Europie środkowo-wschodniej. Centralny Okręg Przemysłowy wspominamy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przywracamy pamięć o osiągnięciach, które do dziś budzą podziw i uznanie – podkreślił.

Plany były ogromne, i choć ich realizację powstrzymał wybuch II wojny światowej, efekty powziętych wówczas działań odczuwamy do dziś. – W ciągu bardzo krótkiego czasu, bo raptem w trzy lata, zbudowano podstawę polskiego przemysłu ciężkiego, jak również zbrojeniowego. Był to ogromny wysiłek, ale także sukces ludzi tworzących Centralny Okręg Przemysłowy – zaznaczył profesor Trąmpczyński.

Dzieło, jakim był COP, to w dużej mierze zasługa ówczesnego wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Gościem seminarium była jego wnuczka, doktor Julita Maciejewicz-Ryś, która wygłosiła referat na temat: „Eugeniusz Kwiatkowski – organizator, budowniczy podstaw przemysłu II RP, człowiek”. Wśród prelegentów znaleźli się też między innymi: profesor Adam Massalski, doktor Katarzyna Ossowska, profesor Bolesław Orłowski czy doktor Jan Główka – dyrektor Muzeum Historii Kielc.

Natomiast o tym, że idee Centralnego Okręgu Przemysłowego nadal inspirują, mówił wiceminister spraw zagranicznych, Piotr Wawrzyk. – Dziś rząd idzie w kierunku reindustrializacji, tworzenia i rozwijania nowych technologii. To nic innego, jak unowocześniona wersja Centralnego Okręgu Przemysłowego, tylko wtedy uważano, że dźwignią gospodarki jest przemysł zbrojeniowy, chemiczny, a teraz mamy elektromobilność i tak zwane nowe technologie. Można powiedzieć, że dzisiejsze wydarzenie jest spięciem niejako tych dwóch ważnych projektów: Centralnego Okręgu Przemysłowego i tego, z czym teraz mamy do czynienia – zauważył minister Wawrzyk.

W programie seminarium znalazły się referaty okolicznościowe zaproszonych gości, zaś zwieńczeniem wydarzenia było otwarcie wystawy „Kielecczyzna w COP”. Można ją oglądać w budynku rektoratu kieleckiej uczelni technicznej.

Organizatorami konferencji byli: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej, profesor Wiesław Trąmpczyński.

Lokalizacja