Cyfrowe Województwo Baner

Cyfrowe Województwo – blisko 1 mln zł dla regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w dniu 9 sierpnia 2023 r. podpisał umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącą powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowe Województwo” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Całkowita kwota przyznanego grantu to prawie 1 mln zł. Konkurs grantowy skierowany jest do wszystkich województw w Polsce. Celem konkursu „Cyfrowe Województwo” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane dofinansowanie związane jest z realizacją zadań w obszarze:

  • Cyfryzacji urzędów poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, doposażenie serwerowni, modernizacji/rozbudowy wewnętrznej sieci LAN, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.

Dzięki wsparciu zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa informatycznego w jednostce.

 

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowe Województwo”.

 

Logoptypy Projektu

Logotypy projektu