Konferencja Inplamed5

Cyfryzacja usprawni pracę placówek medycznych

Między innymi na temat działań planowanych centralnie, wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i utworzenia usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia świadczonych przez placówki medyczne rozmawiali uczestnicy konferencji dotyczącej realizacji projektu „InPlaMed WŚ”. Gościem spotkania, przygotowanego przez lidera projektu – Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, był Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Efektem projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ma być przede wszystkim szybsze i łatwiejsze korzystanie z dokumentacji medycznej przez pacjentów i lekarzy. Jak tłumaczył Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, idealną byłaby sytuacja, w której lekarz, przyjmując pacjenta nawet z drugiego końca Polski, po paru kliknięciach ma dostęp do jego pełnej dokumentacji medycznej. – Informatyzacja publicznego sektora ochrony zdrowia, jest koniecznością, wymuszoną poprzez regulacje prawne oraz ducha postępu. To bardzo duży projekt opiewający na sumę blisko 58 milionów złotych, do którego przystąpiło osiem podmiotów leczniczych podległych marszałkowi i dwanaście powiatowych placówek ochrony zdrowia. Przewidujemy, że do końca 2021 roku uda nam się przeprowadzić wszystkie prace, tak aby gotowy system służył mieszkańcom regionu – dodaje Marek Bogusławski.

Wdrożone systemy informatyczne będą posiadały także możliwość realizacji e-usług, w tym: wymiany e-skierowań, e-recept, e-zleceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ewelina Gładki, wyjaśniła, że to kolejne spotkanie inżyniera projektu, którym jest konsorcjum: FXGRAIL Sp. z o.o. z Warszawy i BestProjects Marcin Kędzierski z Łodzi z podmiotami uczestniczącymi w projekcie. – Wybrany inżynier projektu ma służyć pomocą w zakresie m.in. doradztwa technicznego, prawnego i finansowego – dodała Ewelina Gładki.

Dziś oprócz prezentacji dotyczących efektywnego i skutecznego zarządzania procesowego, optymalizacji procesów w szpitalach, mającej na celu np. zapewnienie zgodności ze standardami jakości oraz uzyskaniem akredytacji NFZ, a także wymogów prawnych, wytycznych związanych z rządowym programem e-zdrowie, zebranym przedstawione zostały informacje o planowanych przetargach i harmonogram wdrażania projektu.

Galeria zdjęć

Lokalizacja