Cytomammobus a przed nim obsługa podczas rejestracji kobiet zainteresowanych przebadaniem się

Cyto Maniek ŚCO w Sędziszowie, Jędrzejowie, Czarnocinie, Nagłowicach i Oksie

Cyto Maniek czyli cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie dyżurował w najbliższych dniach w Sędziszowie, Jędrzejowie, Czarnocinie, Nagłowicach i Oksie. Zapraszamy mieszkanki tych miejscowości na bezpłatne badania profilaktyczne: mammografię i cytologię.

Mobilna pracownia diagnostyczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w której mieści się pracownia mammograficzna z bardzo precyzyjnym cyfrowym mammografem oraz gabinet położnej, w najbliższych dniach odwiedzi:

  • 6-7 listopada – Sędziszów (miejsce stacjonowania – parking za Urzędem Miasta)
  • 8-9-10 listopada – Jędrzejów (przy Starostwie Powiatowym),
  • 13 listopada – Czarnocin (parking za Urzędem Gminy),
  • 14-15 listopada – Nagłowice (parking przy Zespole Szkół, ul. M. Reja 40),
  • 16-17 listopada – Oksa (przy Urzędzie Gminy).

Od 1 listopada 2023 nowy wiek w profilaktyce

Od 1 listopada 2023, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, obowiązują nowe wytyczne odnośnie wieku, uprawniającego do korzystania z bezpłatnych badań w Programie profilaktyki raka piersi i w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Bezpłatna mammografia – zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi – jest obecnie przeznaczona dla pań w wieku 45 – 74 lata. Badanie należy wykonywać co dwa lata.

Z Programu profilaktyki raka piersi wyłączone są natomiast pacjentki z dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na raka piersi lub raka jajnika, ze względu na to, że są one objęte opieką w ramach programu “Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie “Nadzór i badania diagnostyczne” realizowanego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Z bezpłatnej cytologii – w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy -mogą skorzystać panie w wieku 25-64 lata. Zgodnie z programem badanie należy powtarzać co trzy lata. W cytomammobusie ŚCO wykonywane są dwa rodzaje cytologii podczas jednego badania: cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym, co zapewnia bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia ocenę wszystkich pobranych komórek.

Na badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Diagnostyka jest prowadzona w godzinach 10.00-16.00. Uwaga! Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 661 911 300. Pacjentki mające objawy zakażenia dróg oddechowych, powinny przed wejściem do cytomammobusa założyć maseczkę osłaniającą usta i nos.

Przypominamy, że diagnostyka w cytomammobusie ŚCO jest całkowicie bezpieczna. Personel został zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega zaleceń przeciwepidemicznych. Po każdym badaniu sprzęt jest dezynfekowany. Pacjentki są umawiane na konkretną godzinę, aby nie musiały czekać w kolejce.