Img 1966 1 768x559

Czas na zmianę myślenia. I Forum Zdrowia Psychicznego w Kielcach

– Zaburzenia związane ze zdrowiem psychicznym wciąż są tematem tabu, jesteśmy społeczeństwem, które nadal nie jest otwarte na tego typu problemy. Czas to zmienić. Cieszę się, że są takie inicjatywy – mówiła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, która w czwartek, 29 listopada wzięła udział w I Forum Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie odbyło się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Inicjatorem konferencji był Ośrodek Inspiracji Skrzydła, działający przy Rektoralnym Kościele Akademickim imienia Jana Pawła II w Kielcach.

– Pomysł zorganizowania Forum zrodził się po I Kongresie Zdrowia Psychicznego, który odbył się w maju 2017 roku w Warszawie. W dużej mierze zapoczątkował on zmiany, które obecnie zachodzą w psychiatrii. Polegają one głównie na odejściu od modelu izolowania chorych na rzecz wdrażania psychiatrii środowiskowej, gdzie pacjent otrzymuje wszechstronną opiekę w pobliżu miejsca zamieszkania – wyjaśniła Beata Syzduł, jedna z organizatorek. – To nasze spotkanie to nowatorska inicjatywa, międzysektorowa platforma wymiany dobrych praktyk, dobrych rozwiązań w systemie opieki psychiatrycznej, oparcia społecznego. Po raz pierwszy wychodzimy z takim przedsięwzięciem w Kielcach. Mamy nadzieję zintegrować środowisko, poznać się wzajemnie, zobaczyć, jakie są plany na przyszłość, jeśli chodzi o wdrażanie psychiatrii środowiskowej w naszym regionie.

Do współpracy włączyło się liczne grono osób związanych z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i ruchami samopomocowymi, działającymi na terenie Kielc, które na co dzień wspierają ludzi z zaburzeniami zdrowia psychicznego, a także sami chorzy, ludzie po przejściach. Wszyscy uczestnicy Forum zgodnie mówili: czas przełamać tabu i wprowadzić zmianę.

– Jest ogromna potrzeba rozmowy o problemach związanych z psychiką. Mam nadzieję, że to wydarzenie stanie się cyklicznym i umożliwi między innymi edukację społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, jak również pomoże rozwiązać różne problemy chorych i ich rodzin, a tym samym pozwoli na poprawę ich życia – zauważyła profesor Monika Szpringer, prorektor do spraw studenckich i kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Tymczasem problem zaburzeń psychicznych wciąż marginalizowany i wstydliwie przemilczany jest niezwykle poważny.

– Mam nadzieję, że to forum będzie płaszczyzną współpracy, wymiany doświadczeń, tego, co możemy zrobić dla osób, które borykają się z problemami psychicznymi, a wiemy, że Świętokrzyskie jest w czołówce województw, w których ten odsetek jest duży, bo wynosi około 28 procent – podkreśliła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. – Żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy narażeni na wiele stresów, a to stres jest źródłem licznych zaburzeń. Jest szeroka gama problemów, ale z drugiej strony jest też szeroka płaszczyzna do tego, by pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Do tego potrzebne są rozwiązania wypracowane przez specjalistów, a na ich wdrażanie znajdą się środki.

– Deklaruję, że Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na czele z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim, będzie wspierał inicjatywy związanie z zapobieganiem chorobom i wsparciem osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, ale również wszelkie inne inicjatywy związane ze zdrowiem – zapowiedziała wicemarszałek Renata Janik.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego. Wśród prelegentów znalazła się też Małgorzata Szczudłowska z Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ.

– Mamy nadzieję, że to Forum będzie początkiem nowej zmiany, że uda nam się dotrzeć do społeczności lokalnej. Początek wszelkich zmian leży w fundamencie świadomości społeczeństwa. Miejmy nadzieję, że będzie to krok naprzód – powiedziała Beata Syzduł.

Lokalizacja