Dzień Dawcy Szpiku Bieliny

Daj szansę na życie

W niedzielę, 24 lutego, w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach prowadzona będzie akcja, podczas której mogą zarejestrować się potencjalni dawcy szpiku kostnego. Dzień Dawców Szpiku w gminie Bieliny przeprowadzona będzie przy udziale fundacji DKMS Polska w godzinach 10-14.

O temacie przeszczepu szpiku od pewnego czasu mówi się coraz więcej, ale wiele osób przed rejestracją paraliżuje jeszcze strach i niewiedza. Trzeba pamiętać, że dawcą nie zostaje się od razu. Prawdopodobieństwo zgodności genetycznej jest bardzo niskie i wynosi 1:20000, dlatego liczy się każde zgłoszenie.

Proces rejestracji w jakikolwiek sposób nie naraża zdrowia zgłaszających się osób. Wszystkim zainteresowanym potrzebny będzie dokument tożsamości z numerem PESEL. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza i przeprowadzenie wywiadu o stanie zdrowia. Następnie od kandydata pobierany jest wymaz ze śliny w celu określenia kodu DNA. Zgłaszać mogą się zdrowe osoby między 18. a 50. rokiem życia, o wadze powyżej 50 kg.

Dane z kodem DNA, przechowywane w rejestrach, udostępniane są w Światowym Rejestrze Dawców Szpiku. W imieniu chorego lekarze na całym świecie przeszukują tę wspólną bazę. Dopiero, gdy dawca wykaże wstępnie zgodny układ tkankowy z potrzebującym pacjentem, rozpoczyna się procedura doboru oraz kolejne badania potwierdzające i kwalifikujące do pobrania.

Lokalizacja