Nowy Dyrektor Word Zbigniew Duda

Zbigniew Duda objął stanowisko dyrektora WORD

Zbigniew Duda objął stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. W spotkaniu nowego szefa instytucji z jej pracownikami wziął udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Zbigniew Duda jest magistrem ekonomii, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów EMBA Apsley Business School – London. Pracował m.in. w ostrowieckiej hucie, w Miejskiej Energetyce Cieplnej. W 2006 r. został wybrany na zastępcę przewodniczącego delegatury NSZZ „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim i pełnił tę funkcję do 2010 r. W latach 2006-2010 był radnym Rady Miasta Ostrowca Św., członkiem Komisji Budżetu, Komisji Strategii i Rozwoju, oraz Komisji Rewizyjnej. Kolejno, w latach 2011–2014 zwyciężał w plebiscytach organizowanych przez lokalną prasę na najskuteczniejszego radnego. W 2014 roku zdobył mandat radnego Powiatu Ostrowieckiego, pełniąc funkcję starosty ostrowieckiego. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Radio Kielce S.A. oraz Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.

Galeria zdjęć