Telekonferncja O Wsparciu Osób Z Chorobą Alzheimera (5)

Dołączyli do debaty na temat choroby Alzheimera

Przedstawiciele świętokrzyskich instytucji, administracji oraz organizacji pozarządowych, których działalność obejmuje szeroko rozumiane wsparcie osób chorych na Alzheimera, wzięli udział w telekonferencji organizowanej wspólnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz stowarzyszenie Alzheimer Polska. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w organizowaniu wsparcia i opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera. 

We wrześniu organizacje alzheimerowskie na całym świecie po raz ósmy obchodziły Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Z tej okazji odbywały się liczne wydarzenia związane z potrzebami osób żyjących z chorobą Alzheimera, ich rodzin oraz opiekunów. Do debaty na temat choroby Alzheimera przystąpił również Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyła się telekonferencja z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich i członków stowarzyszeniem Alzheimer Polska, której przysłuchiwali się przedstawiciele świętokrzyskich instytucji, administracji oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz chorych na Alzheimera. Wydarzenie było okazją do pogłębienia wiedzy m.in. o problemach z jakimi na co dzień zmagają się opiekunowie osób żyjących z chorobą Alzheimera oraz możliwościach ich wspierania.

Galeria zdjęć

Lokalizacja