Dla mieszkańców Końskich i dla środowiska

Dla mieszkańców Końskich i dla środowiska

Nowe połączenia komunikacyjne, zakup niskoemisyjnych autobusów, nowe wiaty przystankowe, czy budowa ulicy Mostowej – w Końskich realizowany jest projekt komunikacyjny, dzięki któremu poprawi się poziom i jakość życia mieszkańców. Zyska także środowisko, bo inwestycja znacznie ograniczy zanieczyszczenie powietrza. Na terenie nowego centrum przesiadkowego w Końskich umowę podpisali: marszałek Andrzej Bętkowski oraz burmistrz Końskich Krzysztof Obratański.

– Projekt już był poprzedzony preumową, więc jest on praktycznie zrealizowany. Służy mieszkańcom, ponieważ poprawia system i jakość komunikacji na terenie gminy – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Projekt pt. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie” otrzymał wsparcie z Unii Europejskiej kwotą blisko 6,9 mln zł. Całkowity koszt projektu to ponad 8 mln zł. Inwestycja wpisuje się w działania wdrażające technologie przyjazne środowisku i wspierające zrównoważoną mobilność miejską. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1,74 tony równoważnika CO2/rok.

– Chcielibyśmy, aby tego typu projekty, które przewidują zakup autobusów niskoemisyjnych, realizowały wszystkie miasta w województwie świętokrzyskim. Staramy się zachęcać innych do tego typu działań. W Sandomierzu i Starachowicach takie projekty powstaną. Zielona i niskoemisyjna Europa to cel, który narzuca nam Komisja Europejska – mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Powstające zintegrowane centrum przesiadkowe i przebudowa ul. Mostowej w Końskich ułatwią mieszkańcom miasta dostęp do komunikacji autobusowej, o co mocno zabiegali. Gmina utworzy nowe połączenia komunikacyjne – całkowita długość nowych linii to 203,8 km, kupi 9 niskoemisyjnych autobusów, które kursować będą na trasach łączących najważniejsze pod względem natężenia ruchu i potrzeb miejsca na mapie gminy, wymieni też wiaty 15 przystanków autobusowych. Działaniom towarzyszy kampania promująca ekologiczny transport publiczny.

– To jest bardzo ambitny projekt, który nie miałby szans powodzenia, gdyby nie umowa z Urzędem Marszałkowskim i dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – mówił burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. – Część projektu jest już zrealizowana i funkcjonalnie jest wpisana w działalność gminy. W marcu uruchomiliśmy komunikację publiczną, która jest świadczona 7 mikrobusami. Dziś wprowadzamy 2 duże autobusy, które pozwolą na uzupełnienie taboru i siatki połączeń – dodał burmistrz.

Projekt realizowany jest od maja 2018 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Prace zakończą się w listopadzie tego roku.