uczestnicy debaty Kawa z ekspertem

Dni Ekonomii Społecznej – „Umiejętności przyszłości”

Studenci kieleckich uczelni, reprezentanci samorządów uczniowskich i kół naukowych szkół średnich, zawodowych oraz uczniowie 8 klas szkół podstawowych wzięli udział w zorganizowanych w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach Dni Ekonomii Społecznej warsztatach i prezentacjach z udziałem przedstawicieli biznesu i nauki. Jednym z wydarzeń była debata „Kawa z ekspertem”, którą poprowadziła wicemarszałek Renata Janik.

Zorganizowane podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Dni Ekonomii Społecznej, to inicjatywa prowadzona na kieleckich uczelniach w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Celem wydarzenia jest kształtowanie wśród młodzieży przedsiębiorczych postaw i popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej w środowisku akademickim.

– Informacja jest w obecnych czasach podstawą działania, a dostęp do niej decyduje o powodzeniu podejmowanych działań. Cieszę się, że organizowane są w naszym regionie przedsięwzięcia ukierunkowane na aktywizację młodzieży oraz na wspieranie przyszłych i obecnych przedsiębiorców i budowanie mostów między sektorem prywatnym, publicznym i pozarządowym – mówi wicemarszałek Renata Janik. I jak podkreśla – Wierzę, że te działania okażą się przepustką, która pozwoli młodym ludziom zrealizować ich plany i marzenia, a także  wykorzystać drzemiący w każdym potencjał.

Podobnie jak w ubiegłych latach, Dniom Ekonomii Społecznej towarzyszyły wykłady i dyskusje z liderami podmiotów ekonomii społecznej oraz ekspertami, podczas których przybliżono uczniom i studentom zagadnienia przedsiębiorczości i możliwości, jakie niesie zaangażowanie w sektor ekonomii społecznej.

O działaniach Zarządu Województwa, miasta Kielce, Politechniki Świętokrzyskiej oraz lokalnego biznesu na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków do tego, aby zachęcić młodych ludzi do  związania swojej przyszłości z naszym regionem mowa była podczas debaty „Kawa z ekspertem”. Obok wicemarszałek Renaty Janik uczestniczyli w niej prezydent Kielc Bogdan Wenta,  rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, prezes Zarządu Grupy PBI Przemysław Bokwa, dyrektor Przemysłowy Cementu w Firmie Lafarge Stanisław Sobczyk oraz przewodniczący Regionu Kielce Studenckiego Forum Business Centre Club Nikodem Gos.

Zwieńczeniem Dni Ekonomii Społecznej była debata oksfordzka, której uczestnicy dyskutowali nad tezą „Ekonomia społeczna nie nadąża za umiejętnościami przyszłości”.

Partnerami wydarzenia byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Wojewódzki Urząd Pracy, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielecki Park Technologiczny oraz spółka Transition Technologies PSC.

Projekt „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyli także dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz  zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć