11

Dodatkowe 23 miliony na nowe oświetlenie uliczne

O blisko 23 mln złotych zwiększono alokację środków na realizację projektów dotyczących modernizacji na energooszczędne oświetlenia ulic, placów i terenów publicznych w świętokrzyskich gminach. Pozwoli to wesprzeć dodatkowo 11 projektów – wszystkie, które do tej pory pozostawały na liście rezerwowej. Uchwałę w tej sprawie podjął – podczas ostatniego w 2019 roku posiedzenia – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Pod koniec lipca tego roku rozstrzygnięto jednoetapowy konkurs ogłoszony dla Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne”. Zarezerwowaną wówczas na ten cel kwotą 36 mln 815 tys. złotych, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wsparł 19 projektów.

Dzisiejsza decyzja Zarządu o zwiększeniu alokacji na konkurs pozwoli zrealizować wszystkie 30 pozytywnie ocenione projekty, na łączną kwotę wsparcia unijnego wynoszącą 59 mln 717 tys. złotych.

Dodatkowe 11 gmin, które zmodernizują oświetlenie uliczne to: Słupia, Obrazów, Sobków, Skalbmierz, Rytwiany, Nowa Słupia, Wodzisław, Sitkówka-Nowiny, Kielce, Łopuszno oraz Zagnańsk.