Umws Aktualnosc52629 1

W lutym poznamy laureatów Świętokrzyskiej Victorii

Podczas ostatniego w 2019 roku posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przyjęto uchwałę o ustanowieniu nagrody pn. Świętokrzyska Victoria. Wręczana corocznie nagroda marszałka województwa, honoruje samorządy, firmy i osoby działające na rzecz rozwoju regionu. Gala 12. edycji konkursu odbędzie się w ostatni wtorek karnawału, 25 lutego 2020 roku, w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Dotychczas nagroda była przyznawana na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przyjętej w 2008 roku i zmienionej w 2013 roku. Została ona uchylona przez Sejmik podczas posiedzenia 10 grudnia br. Jednocześnie radni zobowiązali Zarząd Województwa do podjęcia uchwały ustanawiającej nagrodę.

W zapisach Regulaminu przyznawania nagrody wprowadzono niewielkie zmiany, wynikające z nazewnictwa przyjętego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego. Skład Kapituły konkursu przyjmowany będzie uchwałą Zarządu Województwa. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej Urzędu. Dotychczasowe nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu we wszystkich kategoriach: Osobowość, Przedsiębiorczość i Samorządność zastąpione będą nagrodami pieniężnymi w kwotach 5.000 zł.

Na początku stycznia 2020 roku Zarząd Województwa zatwierdzi skład Kapituły Nagrody. Podczas jej pierwszego posiedzenia przyjęty zostanie Regulamin Nagrody oraz ogłoszony nabór kandydatów do nagrody. Laureatów Świętokrzyskiej Victorii poznamy 25 lutego 2020 roku podczas gali, która odbędzie się w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.