XVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

30 grudnia 2019 roku o godzinie 11.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbędzie się XVII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku –Andrzeja Prusia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019 – 2022.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 17. Interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie XVII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.