Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Dodatkowe środki finansowe na wsparcie uchodźców w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”/Додаткові кошти на підтримку біженців в рамках проекту «Свєнтокшиське для України»

 

Logotyp

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dziś podjął decyzję o zwiększeniu o 3,3 mln zł wartości projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, którego celem jest pomoc dla uchodźców przebywających w naszym regionie. Zadanie ma objąć co najmniej 2284 obywateli Ukrainy. W związku ze wzrostem kursu EURO zdecydowano o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Teraz całkowita wartość wsparcia unijnego to 21,3 mln zł.

– Współpraca ze starostwami w ramach projektu przynosi już wymierne korzyści dla uchodźców z Ukrainy. Samorządy, które przystąpiły do projektu mają największą wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań osób, które opuściły terytorium Ukrainy po wybuchu wojny. Cieszę się, że kolejne środki finansowe trafią do partnerów i wzbogacą ofertę pomocy dla Ukraińców – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

– To dobra wiadomość dla partnerów, z którymi realizujemy projekt, ale także satysfakcja dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i zwiększamy wartość projektu. W związku ze wzrostem kursu EURO, po jakim przeliczane są środki dostępne na wsparcie projektów unijnych, pojawiła się szansa na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” o kwotę 3,3 mln. Wartość projektu  po  zwiększeniu funduszy przeznaczonych na pomoc dla obywateli Ukrainy wyniesie łącznie 21,3 mln zł – podkreśla wicemarszałek Renata Janik. – Środki te można przeznaczyć na wyposażenie, remonty mieszkań wspomaganych, które pierwotnie będą przeznaczone dla mieszkańców Ukrainy, a w przyszłości, kiedy uchodźcy opuszczą te miejsca – dla osób potrzebujących w poszczególnych powiatach, ponadto na wyprawkę dla dzieci, wypoczynek dzieci oraz wsparcie psychologiczne – wylicza wicemarszałek.

 

 

п’ятниця, 29 липня 2022

Додаткові кошти на підтримку біженців в рамках проекту «Свєнтокшиське для України»

 

Управління Свєнтокшиського Воєвудства сьогодні прийняло рішення про збільшення на 3,3 мільйони вартості проекту «Свєнтокшиське для України», метою якого є допомога біженцям перебуваючим в нашому регіоні. Завдання – охопити що найменше 2284 громадян України. У зв’язку зі зростанням курсу ЄВРО було вирішено збільшити обсяг співфінансування проекту, що реалізується за Регіональною операційною програмою з Європейського соціального фонду. Зараз загальна вартість підтримки ЄС становить 21,3 мільйона злотих.

 

– Співпраця зі староствами в рамках проекту вже приносить відчутну користь для біженців з України. Органи місцевого самоврядування, які долучилися до проекту, найбільше знають про потреби та очікування людей, які залишили територію України після початку війни. Я радий, що подальші кошти підуть до партнерів і збагатять пропозицію допомоги українцям, – каже маршалек Анджей Бентковський.

– Це добра новина для партнерів, з якими ми реалізуємо проект, але також радість для Управління Свєнтокшиського Воєводства, що ми виправдовуємо очікування та збільшуємо вартість проекту. Завдяки підвищенню курсу євро, який використовується для конвертації коштів, доступних для підтримки проектів ЄС, з’явилася можливість збільшити суму фінансування проекту «Свєнтокшиське для України» на суму 3,3 млн. Вартість проекту, після збільшення коштів, виділених на допомогу українським громадянам, становитиме 21,3 мільйони злотих – наголошує віце-маршалек Рената Янік. – Ці кошти можуть бути спрямовані на облаштування, реконструкцію соціального житла, яке спочатку буде призначене для мешканців України, а в майбутньому, коли біженці покинуть ці місця, – для потребуючих в окремих повітах, крім того, для проживання дітей, відпочинок дітей та психологічна підтримка, – перераховує заступник маршалка.

 

Galeria zdjęć