Img 9445

Dodatkowe tytuły w świętokrzyskiej e-czytelni

W ramach upowszechniania czytelnictwa Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN oferuje czytelnikom przez cały miesiąc (od 10 maja do 10 czerwca 2018 r.) dodatkowo 3100 tytułów książek elektronicznych z kategorii literatura piękna w ŚWIĘTOKRZYSKIEJ E-CZYTELNI.

Warunkiem korzystania i czytania książek z bazy IBUK LIBRA jest:
– posiadanie przez czytelnika aktualnej karty bibliotecznej,
– otrzymanie z Biblioteki kodu PIN na rok 2018,
– zarejestrowanie się na stronie pod adresem www.libra.ibuk.pl

Spełnienie w/w warunków pozwoli na czytanie książek bez ograniczeń i w dowolnym czasie.

Libra
Plakat

Lokalizacja