Mini

Dofinansowanie dla Fałkowa na kompleksową rewitalizację

W Urzędzie Gminy w Fałkowie marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisali pre – umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”. Jego celem jest  przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym i zaniedbanym budynkom, obiektom, terenom i przestrzeni publicznej Fałkowa. 

– Gratuluję bardzo dobrego wniosku, przy tak ogromnej konkurencji. Wiedzieliśmy, że zainteresowanie tym działaniem będzie duże. Wpłynęło ponad 60 wniosków, a pieniędzy mieliśmy na ponad 20 wniosków – mówił marszałek Adam Jarubas. – Podejście do rewitalizacji zmieniło się na przestrzeni lat. Teraz kwestie estetyki są drugorzędne. Liczy się w jaki sposób zmiana otoczenia wpłynie na sferę społeczną i gospodarczą.

Projekt wpłynie pozytywnie na ożywienie społeczne i gospodarcze, odnowienie techniczne i funkcjonalno – przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Miejscowości Fałków przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.

Rewitalizacja obejmie przebudowę m.in.: placu targowego i Domu Wiejskiego – remizy OSP w Fałkowie, placu i budynku po Kółku Rolniczym, dróg wewnętrznych i parkingów. Zaplanowano prace konserwacyjne i renowacyjne wokół ruin zamku i parku dworskim.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPO WŚ na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu to 5 565 408, 45 zł. Dofinansowanie:unijne 4 175 150, 26 zł (80% wydatków kwalifikowalnych Gmina, partnerzy 75% – Spółdzielnie oraz 65% „J&J” Spółka Cywilna).

 

Galeria zdjęć