Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowanie kształcenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przypomina, że od stycznia br. Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Najbardziej popularne formy wsparcia dofinansowywane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to: szkolenia zawodowe, kursy doskonalące, studia podyplomowe dla pracowników i pracodawców. Kwota, jaką otrzymało Świętokrzyskie na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2021 rok, to 6 mln 517 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie kształcenia w ramach KFS może złożyć pracodawca, w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Miejski lub Powiatowe Urzędy Pracy. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kształcenia (studiów podyplomowych, egzaminów lub certyfikatów potwierdzających kwalifikacje). W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia do 9 pracowników – dofinansowanie wynosi 100%. Dofinansowanie będzie prowadzone transzami, do wyczerpania środków. Pracodawca ubiegający się o przyznanie środków musi spełnić przynajmniej jeden spośród priorytetów, określonych przez Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii na 2021 rok.

Link do priorytetów:

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

Harmonogram naborów wniosków KFS w roku 2021 w powiatach:

Terminy przyjmowania wniosków od pracodawców w ramach KFS

 

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).