marszałek Andrzej Bętkowski i dyrektor Jacek Sułek na podpisaniu umów

Dofinansowanie unijne na poprawę efektywności energetycznej

Blisko 4 mln zł unijnego dofinansowania otrzymały łącznie powiat pińczowski oraz ZOZ w Busku-Zdroju na poprawę efektywności energetycznej, zastosowanie odnawianych źródeł energii oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w placówkach użyteczności publicznej. Termomodernizacją zostaną objęte Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz Zespół Szkół Zawodowych i Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie. Umowy w tym zakresie podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski oraz dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju Grzegorz Lasak.

3,5 miliona złotych unijnej dotacji otrzymał powiat pińczowski na realizację dwóch inwestycji.

– Pierwszy projekt dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii – podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski.

Zakres prac obejmuje między innymi wymianę instalacji centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlania na energooszczędne, a także  docieplanie ścian i montaż paneli fotowoltaicznych. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln 200 tys. zł, z czego przeszło  1 mln 800 tys. zł stanowi dotacja unijna, a 217 tys. zł pochodzi z budżetu państwa. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 marca 2022 roku.

Drugi z projektów zakłada modernizację energetyczną budynków Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, przeznaczonego dla 102 osób przewlekle chorych psychicznie. – Koszt całkowity inwestycji to niespełna 2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 1 mln 600 tys. zł, a z budżetu państwa blisko 200 tys. zł – zaznacza marszałek Andrzej Bętkowski. Zakres prac obejmuje między innymi docieplenie ścian oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Inwestycja ma być zrealizowana do końca czerwca 2022 roku.

Dofinansowanie trafiło także do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Na poprawę efektywności energetycznej, wymianę grzejników oraz oświetlenia na energooszczędne placówka otrzymała ponad 440 tys. zł dotacji. Prace zostaną przeprowadzone w 4 budynkach, w których znajdują się między innymi oddziały płucny i zakaźny.  Całkowita wartość inwestycji to blisko 680 tys. zł. Termin realizacji planowany jest na koniec grudnia 2021 roku.

Galeria zdjęć