Dyrektor Departamentu Inwestycji I Rozwoju Jacek Sułek, Marszałek Andrzej Bętkowski, Wójt Adam Pałys

Zmodernizują szkoły i solecki urząd gminy

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wójt Adam Pałys podpisali preumowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu termomodernizacji gminy. Gruntowne docieplenie i prace służące poprawieniu efektywności energetycznej przejdą lokalny urząd gminy oraz 4 budynki szkolne. Samorząd Solca-Zdroju uzyskał ponad 6 mln zł wsparcia ze środków UE.

– Kolejny samorząd lokalny w Świętokrzyskiem rozpocznie ważne prace remontowe i modernizacyjne, które pozwolą na oszczędności w wydatkowaniu pieniędzy na rachunki za ogrzewanie i oświetlenie – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski, podpisując umowę na przyznanie unijnej pomocy finansowej dla Solca-Zdroju na projekt termomodernizacyjny. – Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln zł z Unii Europejskiej, dodatkowo uzyska ponad 700 tysięcy zł pomocy z budżetu państwa. Na realizację projektu Solec ma 2 lata.

Projekt zakłada termomodernizację budynków użyteczności publicznej: urzędu gminy oraz 4 szkół na terenie gminy: w Solcu, Zborowie, Kikowie i Wełninie, o łącznej powierzchni 6 605,91 m2. Jego głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Planowane roboty budowlane obejmują: docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, a także montaż w wybranych obiektach instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wymiennikami gruntowymi.

– Te budynki, które będą poddane remontowi, są stare i wysłużone, mają ponad 40 lat, nie ma w nich prawidłowej wentylacji, za to są przestarzałe systemy grzewcze i przegrody – powiedział wójt Solca Adam Pałys. –  Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu, które sięgnie 95 procent wartości przedsięwzięcia, w gminie uda się zaoszczędzić pieniądze, płacąc niższe rachunki za ogrzewanie i oświetlenie, ograniczymy też emisję gazów cieplarnianych. To bardzo ważne, zarówno dla zdrowia naszych mieszkańców, jak i dla kuracjuszy – dodał wójt.

Termomodernizacja budynków urzędu i szkół w gminie Solec-Zdrój potrwa do końca maja 2022 r.

Galeria zdjęć