Nowe Projekty Rpo Rozwijamy Przedszkola I Opiekę Medyczną W Regionie (1)

Nowe projekty RPO: rozwijamy przedszkola i opiekę medyczną w regionie

Blisko 1100 mieszkańców regionu świętokrzyskiego skorzysta ze wsparcia Unii Europejskiej dzięki 12 nowym projektom społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcia o łącznej wartości blisko 12 mln zł przewidują: zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, głównie na terenach wiejskich, ponadto utworzenie dwóch Dziennych Domów Opieki Medycznej, a także wprowadzenie programów profilaktyki chorób zawodowych w kilku świętokrzyskich firmach.

– Bardzo dziękuję wszystkim autorom projektów za niesłabnące zaangażowanie w tworzenie wysokiej jakości projektów, mimo iż zbliżamy się już do końcówki unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 i aktualnego RPO – stwierdziła wicemarszałek Renata Janik podczas uroczystego podpisania umów na dofinansowanie nowych projektów. – W szczególny sposób chcę podziękować samorządowcom za inicjatywę i sprawność w sięganiu po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, jaką pokazali przez ostanie kilkanaście miesięcy.

Dwa projekty, obejmowane unijnym dofinansowaniem na łączną kwotę ponad 4,9 mln zł, zaowocują powstaniem Dziennych Domów Opieki Medycznej w Pierzchnicy oraz Skarżysku-Kamiennej. W nowych placówkach dostępnych będzie w sumie 40 miejsc opieki. W DDOM-ach pacjenci otrzymują pomoc lekarzy i pielęgniarek w zakresie dużo szerszym niż w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Korzystają z opieki medycznej o standardzie zbliżonym do opieki szpitalnej, ale jednocześnie nie muszą pozostawać w placówce przez całą dobę.

– Siedem projektów RPO dotyczy rozwijania opieki przedszkolnej – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – W sumie 160 miejsc przedszkolnych przybędzie w gminach: Klimontów, Raków, Fałków, Działoszyce, Chmielnik, Skarżysko Kościelne. Zaś z dodatkowych zajęć w nowych projektach skorzysta ponad 300 świętokrzyskich przedszkolaków. Dofinansowanie unijne, w łącznej kwocie ponad 2 mln zł, trafi również do trzech projektów, przewidujących profilaktykę zdrowotną i zapobieganie chorobom zawodowym u pracowników w sześciu świętokrzyskich firmach i instytucjach.