Spotkanie Koordynatorów Doradztwa Zawodowego W Kuratorium Oświaty W Kielcach

Doradztwem zawodowym zostanie objętych 228 szkół z województwa świętokrzyskiego

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych kontynuuje prace nad projektem „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”. W środę odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, w którym uczestniczyli Powiatowi Koordynatorzy Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego z województwa świętokrzyskiego.

Spotkanie, które odbyło się w Kuratorium Oświaty w Kielcach było poświęcone omówieniu działań dotyczących doradztwa zawodowego, którym będą objęci uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie techników.

-Działaniami projektowymi w zakresie doradztwa zawodowego zostanie objętych łącznie 228 szkół z naszego regionu. 282 nauczycieli doradztwa zawodowego uzyska nowe kompetencje i zostanie wyposażonych w nowoczesne programy do diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów – powiedziała Renata Bilska, wicedyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych. – Wykorzystanie w naszym projekcie unikatowego w skali kraju Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Województwie Świętokrzyskim będzie wielkim atutem opracowywanego projektu – dodała Renata Bilska.

Podczas spotkania z powiatowymi koordynatorami omówiono najpilniejsze potrzeby w obszarze doradztwa zawodowego w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego. Zostały skatalogowane działania, których realizacja będzie odbywała się w roku szkolnym 2023/24 oraz 2024/25. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na potrzebę włączenie w działania rodziców uczniów przy podejmowaniu decyzji w planowaniu ścieżek kariery zawodowej dla swoich dzieci.

Projekt „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa” zakłada realizację działań mających na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim poprzez realizację staży uczniowskich, kursów kwalifikacyjnych, udziału uczniów w targach branżowych i wprowadzeniu nowoczesnego systemu w zakresie doradztwa zawodowego.

Kuratorium Oświaty w Kielcach będzie partnerem strategicznym Województwa Świętokrzyskiego w realizacji działań opracowywanych w ramach projektu.