Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (2)

Doradztwo dla przedsiębiorców szansą na rozwój

49 mikro, małych i średnich firm z regionu świętokrzyskiego otrzyma unijne wsparcie na usługi doradcze, dzięki którym będą mogły rozwijać swoją działalność. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę rankingową formularzy zgłoszonych przez świętokrzyskich przedsiębiorców w szóstym już naborze na vouchery na usługi doradcze. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 mln 934 tys. zł.

Przypomnijmy, że realizowany od 2018 r. projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” to odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, którzy pragną usprawnić swoje funkcjonowanie, wprowadzić nowatorskie formy pracy, a przez to zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność ekonomiczną oraz ograniczyć ryzyko biznesowe. Takie fachowe doradztwo jest oczekiwane przez przedsiębiorców szczególnie teraz, gdy przychodzi im mierzyć się z kryzysem ekonomicznym wywołanym najpierw pandemią, a obecnie wojną na Ukrainie.

Na ogłoszony nabór wpłynęło ogółem 87 wniosków,  z czego 49 uzyskało minimalną wymaganą liczbę punktów. 24 zgłoszenia dotyczyły usług specjalistycznych (na ogólną kwotę 391 tys. zł), zaś 25 – standardowych (na ogólną kwotę 1 mln 543 tys. zł).

– W obecnym, szóstym już voucherowym rozdaniu wśród usług specjalistycznych przeważają usługi w zakresie badania możliwości eksportowych, opracowania planu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz audyty innowacyjności. Natomiast najpopularniejsze usługi standardowe to z kolei opracowanie strategii marketingowych, optymalizacja podatkowa firm oraz wsparcie w opracowaniu standardów świadczenia usług – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” ruszył w 2018 r. i od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony świętokrzyskich firm. Łącznie we wszystkich poprzednich pięciu naborach podpisano 360 umów z przedsiębiorcami na kwotę 22 mln zł wsparcia.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.