Grafika Konkursu

Drzewo w krajobrazie – konkurs plastyczny

W związku z Dniem Krajobrazu, który przypada na 20 października 2020 roku Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie plastycznym. Tematem przewodnim są drzewa występujące na terenach parków krajobrazowych województwa świętokrzyskiego lub ich otulin.


Celem konkursu jest rozwijanie pasji poznawania przyrody, jej różnorodności, bogactwa i piękna, rozbudzanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody, kształtowanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci.

Technika wykonania pracy jest dowolna (farby, plastelina, kredki, ryż, bibuła, itp.). Kryteria oceny to: zgodność z tematem, samodzielność, pracochłonność, staranność wykonania.  Organizatorzy proponują, aby w miarę możliwości wykonanie prac poprzedziła wycieczka w teren (np. z rodzicami), mająca na celu bezpośrednią obserwację przyrodniczą.

Wybraną pracę należy przesłać drogą e-mail do dnia 8 października 2020 roku na adres: edukacjakielce@pk.kielce.pl

Regulamin