Komora Izolacyjna Do Przewozu Kacjentów Z Chorobami Zakaźnymi W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym W Kielcach

Dwa nowe urządzenia medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach powstało miejsce przeznaczone do izolacji pacjentów z chorobami zakaźnymi, w tym zakażonych koronawirusem. Szpital otrzymał również komorę izolacyjną do przewozu pacjentów.

W obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wygospodarowano specjalne miejsce, w którym ustawiono komorę do izolacji pacjentów z chorobami zakaźnymi. Drugie urządzenie służy do przewozu pacjentów chorych, bądź podejrzanych o choroby zakaźne, a w szczególności do przewozu osób zakażonych koronawirusem. Komorę izolacyjną do przewozu pacjentów ufundowało Stowarzyszenie „Skrzydlaci dzieciom”, które już od wielu lat wspiera Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.
Dzięki tym dwóm urządzeniom możliwa będzie skuteczna izolacja pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz transport chorych z karetki na SOR i do innych miejsc na terenie szpitala.