Gratulacje Składa Renata Janik

Dwie dekady w służbie drugiemu człowiekowi

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” – organizacja pozarządowa opierająca się na wartościach chrześcijańskich świętuje dziś 20-lecie działalności. Została założona w 2002 roku z inicjatywy  księdza dr. Andrzeja Drapały i od początku ukierunkowana jest na pomoc drugiemu człowiekowi. W uroczystych obchodach jubileuszowych udział wzięli wicemarszałek Renata Janik oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz.

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, ludziom starszym, schorowanym, ale także dzieciom i młodzieży, wspierając ich w osiąganiu własnych celów, marzeń oraz poprawiając jakość życia całych rodzin. Swoje cele realizuje poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne oraz wspieranie
w rozwiązywaniu problemów.

– Dwie dekady działalności Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” to konsekwentne niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, uzależnionym, zagrożonym wykluczeniem, ubogim i bezdomnym. Szczególną troską otaczacie Państwo najmłodszych, pozostawionych bez wsparcia swojego środowiska lub z różnych względów narażonych na zmniejszenie dostępu do edukacji lub pozbawianych możliwości rozwoju i samorealizacji. To godny wzór do naśladowania. W tym szczególnym dla Państwa czasie, proszę przyjąć wyrazy uznania za wysiłek, poświęcenie i efekty 20-letniej działalności w służbie drugiemu człowiekowi, a także życzenia powodzenia w urzeczywistnianiu planów i zamierzeń. Niech dalsze lata przyniosą kolejne, wspaniałe jubileusze i wielkie sukcesy – mówiła podczas uroczystości w Kieleckim Centrum Kultury wicemarszałek Renata Janik.

Stowarzyszenie od początku swojej działalności pomaga osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu. W ramach NZOZ „Nadzieja Rodzinie” funkcjonuje sieć Hosteli dla Osób Uzależnionych, Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach oraz punkt diagnostyczno-konsultacyjny HIV/AIDS, w którym można wykonać badania na obecność wirusa.

Stowarzyszenie prowadzi także Środowiskowy Dom Samopomocy typu B/C  – ośrodek wsparcia dziennego przeznaczony dla zamieszkujących na terenie miasta Kielce oraz gmin ościennych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy typu C w Podgajach. Pomoc w obu placówkach mogą uzyskać dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także osoby z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych. Domy wspierają przede wszystkim osoby zmagające się z następstwami kryzysów neurologicznych, chorobą Alzheimera, różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród uczestników placówek większość stanowią osoby starsze.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami Stowarzyszenie prowadzi także trzy Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), w których pracownicy ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz umiarkowanym (ze względu na choroby psychiczne i umysłowe) rehabilitują się zawodowo, społecznie i ruchowo.

Na terenie powiatu buskiego, od 2016 roku działa Centrum Integracji Społecznej, gdzie organizowanie są zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Natomiast w prowadzonych przez Stowarzyszenie kieleckich klubach „Wolna Strefa” – dzieci, młodzież oraz seniorzy mogą spędzać wolny czas i rozwijać swoje pasje.