Spotkanie W Sprawie Inwestycji Na Ponidziu 22 Stycznia 2020

Dyskusja o stanie inwestycji komunikacyjnych południowego Ponidzia

Członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek rozmawiał z przedstawicielami samorządów Ponidzia oraz graniczącej z regionem świętokrzyskim małopolskiej gminy Gręboszów o stanie wykonywanych i kierunkach realizacji planowanych inwestycji kolejowych i drogowych oraz o regionalnych i krajowych trasach rowerowych. W spotkaniu wzięli udział również dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego nadzorujących inwestycje turystyczne i komunikacyjne oraz szef Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

– Nasze dzisiejsze spotkanie ma przede wszystkim na celu przedstawienie stanu zaangażowania i postępu prac w najważniejszych ponidziańskich inwestycjach komunikacyjnych, które umożliwią rozwój ruchu tranzytowego, poprawią stan bezpieczeństwa mieszkańców miast, a jednocześnie skierują do nas inwestorów i turystów – powiedział Mariusz Gosek członek Zarządu Województwa. – Ważne jest, abyśmy realizując inwestycje, planując ich przebieg, podejmowali wspólne decyzje, umożliwiali przeprowadzanie konsultacji społecznych, brali pod uwagę zdanie samorządów lokalnych – dodał Mariusz Gosek.

Do dyskusji zaproszeni zostali: radny Sejmiku Maciej Gawin, Krzysztof Gil wójt Gręboszowa z woj. małopolskiego, Jarosław Jaworski burmistrz Wiślicy, Paweł Zagaja burmistrz Nowego Korczyna, Sławomir Kowalczyk burmistrz Opatowca, Waldemar Sikora burmistrz Buska-Zdroju, Roman Miksa wójt Czarnocina, Adam Bodzioch burmistrz Kazimierzy Wielkiej, Marek Juszczyk burmistrz Skalbmierza, Anna Grzela dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji UMWŚ, Jerzy Wrona z-ca dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji UMWŚ, Maciej Długosz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWŚ oraz Damian Urbanowski dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Spotkanie zdominowały 4 tematy: stan prac na przeprawie mostowej w Nowym Korczynie, łączącej Świętokrzyskie z Małopolską, przygotowania do budowy obwodnicy Nowego Korczyna, aby odciążyć ruch samochodowy wewnątrz miasta po otwarciu mostu, stan prac przy modernizacji linii kolejowej 73 i ewentualna dobudowa odcinka torów łączącego trasę z centrum Buska-Zdroju oraz przebieg istniejących i planowanych krajowych i regionalnych tras rowerowych.

– Do końca 2020 roku oddany będzie do użytku most na Wiśle, łączący Nowy Korczyn i Borusową. Całkowity koszt inwestycji to około 50 mln zł. Po naszej świętokrzyskiej stronie wysokość kosztów samych robót drogowych zamknie się w kwocie 28 mln zł – przypomniał Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. – To będzie znacząca dla obu regionów inwestycja, a jednoczesne zagrożenie dla miasta Nowego Korczyna, gdzie skieruje się olbrzymi ruch samochodowy, głównie samochodów ciężarowych. Bezwzględnie konieczne jest więc wybudowanie obwodnicy miasta. Pracujemy nad dokumentacją, zabezpieczamy środki na wykupy gruntów.

– Prace przebiegają bardzo sprawnie. Wiemy, że niezmiernie ważne są w tym momencie inwestycje polegające na wyprowadzaniu ruchu tranzytowego z centrów miast, na obrzeża, na obwodnice – przypomniał Mariusz Gosek. – Za kilka miesięcy gotowa będzie obwodnica Pińczowa, oddana jest już obwodnica Zbludowic i Buska, przed nami jeszcze Kazimierza Wielka. O pieniądze na kolejne inwestycje tego typu, chociażby wschodnią obwodnicę Kielc, będziemy starać się z projektu “100 obwodnic” Ministerstwa Infrastruktury.

– Chcę podziękować za możliwość spotkania i dyskusję o naszych planach rozwoju – powiedział Paweł Zagaja, burmistrz Nowego Korczyna. – To ważne, że mamy szansę na wypracowanie nie tylko kolejnych pomysłów, ale i wspólne łączenie zadań, które każdy z nas samorządowców widzi w swojej gminie jako priorytet. W tak ważnych przedsięwzięciach nie powinniśmy ze sobą konkurować, ale się wspierać – podkreślił burmistrz.

O potrzebie utrzymania przeprawy promowej przez Wisłę i Dunajec, łączącej sołectwo Ujście Jezuickie w małopolskim Gręboszowie oraz świętokrzyski Opatowiec wspólnie przekonywali wójt Gręboszowa Krzysztof Gil i burmistrz Opatowca Sławomir Kowalczyk. – Po zlikwidowaniu promu w Nowym Korczynie i uruchomieniu przeprawy mostowej, prom odległy od mostu o ponad 11 km może pozostać atrakcją dla turystów, pozwoli m.in. na dotarcie do urokliwej wsi Zalipie czy niezwykłego Opatowca. Byłby to łącznik dla rowerzystów, chcących skorzystać ze Szlaku Wiślanego, dla kierowców samochodów osobowych, chętnych zwiedzić nasze zabytki.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o planowanej modernizacji linii kolejowej nr 73 na trasie Kielce – Busko-Zdrój i ewentualnej dobudowie brakującego 1,5-kilometrowwgo odcinka, umożliwiającego dotarcie pociągiem do centrum Buska. – Jest rzeczywiście bardzo duży nacisk społeczny na to, by uruchomić połączenia pasażerskie na trasie z Kielc do Buska – powiedziała Anna Grzela dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego. – Czynimy starania, by wakacyjne połączenia pasażerskie zostały w rozkładzie jazdy pociągów aż do końca bieżącego roku. Wiemy już, że budowa brakującego odcinka trasy do centrum buskiego uzdrowiska będzie kosztować 120 mln zł.

Rozmawiając o budowanych i planowanych szlakach rowerowych, uczestnicy spotkania skupili się na trasach krajowych, przebiegających przez nasz region: istniejącej już trasie Green Velo, wiodącej wałami okołorzecznymi Wiślanej Trasie Rowerowej, EuroVelo 11, Szlaku Jagiellońskim z Krakowa do Wilna.

Jak zapowiada członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek, spotkania z samorządowcami i rozmowy o stanie realizowanych przedsięwzięć będą odbywać się cyklicznie.

Galeria zdjęć