Trwa nabór wniosków do XII edycji „ŚWIĘTOKRZYSKIEJ VICTORII”

Trwa nabór wniosków do XII edycji „ŚWIĘTOKRZYSKIEJ VICTORII”

Do 31 stycznia 2020 roku można nadsyłać zgłoszenia do Nagrody Marszałka “Świętokrzyska Victoria” – w kategoriach „Osobowość”, „Przedsiębiorczość” oraz „Samorządność”.


Ideą Nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Prestiżowe wyróżnienie przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego.

Celem “Świętokrzyskiej Victorii” jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość”.

Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do 31 stycznia. Spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów XII edycji. Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki, odbędzie się 25 lutego 2020 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Regulamin przyznawania Nagrody oraz formularze zgłoszeniowe – do pobrania w zakładce Świętokrzyska Victoria – XII edycja.