“Jazda próbna” nową ścieżką przez Świętokrzyski Park Narodowy

“Jazda próbna” nową ścieżką przez Świętokrzyski Park Narodowy

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego uczestniczyli w wizji lokalnej na trasie nowej atrakcji dedykowanej rowerzystom, piechurom, miłośnikom Puszczy Jodłowej. Rowerowa wyprawa szlakiem dawnej kolei wąskotorowej mierzyła 16,4 km, ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi. Otwarcie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej planowane jest wiosną tego roku.

Na rowery wsiedli: Maciej Długosz dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego wraz z pracownikami Małgorzatą Władyszewską, Jakubem Oczkowskim i Sylwią Skutą oraz dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski i strażnicy Parku. Głównym celem spotkania i przejazdu ukończoną już ścieżką przyrodniczo-edukacyjną było zapoznanie się ze szlakiem, jego infrastrukturą, zwłaszcza tą sfinansowaną ze środków dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, a także poznanie kolejnych etapów planowanej rozbudowy trasy.

Od Świętej Katarzyny do Nowej Słupi powstało 16 kilometrów bezpiecznej, bo wiodącej z dala od ruchu samochodowego, ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, wzdłuż dawnej, historycznej Zagnańskiej Kolejki Wąskotorowej. Ścieżka pokazuje nie tylko wartości przyrodnicze, ale nawiązuje do historii budowanej od 1916 r. przez Austriaków, urokliwej leśnej kolei, która wykorzystywana była do transportu drewna. Poznać można interesujące małe obiekty architektoniczne z lat 30. ubiegłego stulecia.

Niewątpliwą atrakcją ścieżki jest nieczynny leśny kamieniołom wybudowany na potrzeby kolejki, pozostałości po rampie ze stacją kolejki, bocznicą i mijanką, tzw. Duży Most o wysokości ponad 5m, czy Słupski Weksel, gdzie budowniczy kolejki odkryli skarb z czasów powstania styczniowego. Oprócz ukazania kulturowo-historycznego znaczenia kolejki wąskotorowej, warte zobaczenia są również elementy przyrodnicze takie jak: okazałe wychodnie skalne, cenne przyrodniczo ekosystemy lasu i łąki czy wypływające przy trasie źródełko.
Na prace związane ze ścieżką (wykonanie barier ochronnych) Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przekazał w 2019 roku kwotę stu tysięcy zł. W roku 2020 planowane jest przekazanie kolejnych środków finansowych.

Ścieżka ma być wiosną tego roku udostępniona dla ruchu rowerowego.

Również szlakiem wąskotorówki prowadzić ma ścieżka z Wiślicy przez Kazimierzę Wielką aż do granic z województwem małopolskim, a dalej do Krakowa. Między innymi budowie tej trasy poświęcone będzie dzisiejsze spotkanie członka Zarządu Województwa, Mariusza Goska.

Galeria zdjęć