Posiedzenie Zespołu

Dyskutowali eksperci

Krajowy Plan Odbudowy oraz przebieg negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską – to główne tematy spotkania Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, którego gospodarzem był samorząd województwa świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia nie zabrakło również tak ważnego tematu jak wsparcie uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.


W poniedziałek, 28 lutego w formule online obradował Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej. Warto podkreślić, że było to pierwsze spotkanie tego gremium w trakcie świętokrzyskiej prezydencji w Konwencie Marszałków RP. Poprowadzili je zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Katarzyna Kowalewska i Tomasz Janusz.

Przypomnijmy, że Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, funkcjonujący w ramach Konwentu Marszałków Województw RP, skupia przedstawicieli wszystkich urzędów marszałkowskich, zajmujących się polityką rozwoju, a w szczególności przygotowaniem i realizacją programów operacyjnych, finansowanych z funduszy unijnych.

Podczas poniedziałkowego spotkania przedstawiciele województw dyskutowali z reprezentantami ministerstw – funduszy i polityki regionalnej oraz rozwoju i technologii o najistotniejszych zagadnieniach związanych z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej UE oraz kwestiach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. W centrum uwagi znalazły się w szczególności dwa komponenty tego dokumentu – wsparcie dla przedsiębiorców oraz reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego. Mówili o tym – Renata Calak, dyrektor Departamentu Strategii w MFiPR, Piotr Zygadło, dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w MFiPR oraz Michał Gil, dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w MRiT.

Dyr. Calak przedstawiła również informację dotyczącą przebiegu negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską, w tym zasady – nie czyń poważnych szkód (DNSH), która związana jest z celami klimatycznymi w wydatkowaniu funduszy unijnych. Wskazuje ona na bardzo wyraźny trend w kierunku przeznaczania unijnych środków na realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

– Pod koniec kwietnia gotowa będzie elektroniczna wersja podręcznika dla beneficjentów dotycząca zasady „nieczynienia znaczącej szkody”, planujemy również przeprowadzenie szkoleń – zapowiedziała Renata Calak.

Sporo uwagi poświęcono możliwościom szybkiego wsparcia uchodźców, którzy przybywają do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy.

-Jestem przekonany, że w obecnej unijnej perspektywie istnieje przestrzeń do wykorzystania środków z programów regionalnych na tak niezbędną w tym momencie i w dalszej perspektywie czasowej pomoc humanitarną – podkreślił dyr. Tomasz Janusz.

Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – dyr. Piotr Zygadło zaapelował do przedstawicieli województw o przeanalizowanie zapisów poszczególnych programów regionalnych właśnie pod kątem wykorzystania funduszy unijnych na działania skierowane do uchodźców. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że przed województwami stoi ogromne wyzwanie humanitarne, któremu wspólnymi siłami samorządy będą próbowały sprostać.

Galeria zdjęć