Dziecięca Rada Programowa Europejskiego Centrum Bajki

Dziecięca Rada Programowa ECB zainaugurowała II kadencję

Dziecięca Rada Programowa Europejskiego Centrum Bajki zainaugurowała II kadencję działalności. W ramach rekrutacji do Rady wyłoniono najzdolniejsze i najbardziej utalentowane dzieci, którym dano możliwość realnego wpływu na działalność instytucji. Pierwsze posiedzenie odbyło się 3 lutego br. w Pacanowie

– Dziecięcą Radę Programową w Pacanowie tworzy zespół dzieci z całej Polski, w wieku 7-14 lat. W drodze rekrutacji biorąc pod uwagę wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywaną aktywność wyłoniono 12 osób.  Rada powołana została na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki – przybliża Beata Krokosz z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.

Podczas pierwszego posiedzenia, 3 lutego w Europejskim Centrum Bajki, w którym uczestniczyła dyrektor ECB Karolina Kępczyk, członkowie Dziecięcej Rady Programowej wybrali przewodniczącego gremium, którym została Małgorzata Peliwo. Następnie zwiedzili wystawę oraz uczestniczyli w warsztacie animacyjnym, który miał za zadanie wyłonić liderów grupy: Przewodniczącego i Zastępcę. Musieli również wykazać się wiedzą na temat Centrum Bajki. |Uczestniczyli także w 10. Dziecięcych Spotkaniach z Komiksem. Swych sił próbowali w zajęciach projektowania graficznego, zabawach z klockami LEGO oraz 30-metrowym Komiksem. Spotkanie zwieńczyło podsumowanie ankietowe z odwiedzanych atrakcji oraz wręczenie upominkowych gadżetów ECB i ulotek, by uczestnicy Rady programowej ECB  mogli promować Europejskie Centrum Bajki w swoich województwach.

Członkowie Rady mają założoną również swoją grupę na Messengerze, za pośrednictwem której na bieżąco informowani są o wydarzeniach w ECB. Natomiast na następne spotkanie mają znaleźć w swoim rodzinnym mieście ciekawe osoby i przeprowadzić z nimi wywiad, o ich działalności twórczej, artystycznej, edukacyjnej, kulturalnej w zależności od wykonywanego zawodu.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 31.05-2.06 podczas Festiwalu Kultury Dziecięcej. Natomiast ostatnie w tej kadencji odbędzie się podczas Zjazdu Postaci Bajkowych.

Galeria zdjęć