Dzięki modernizacji oświetlenia gminy zaoszczędzą i zadbają o czyste powietrze

Dzięki modernizacji oświetlenia gminy zaoszczędzą i zadbają o czyste powietrze

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej – taki efekt odczują już niebawem 399 miejscowości województwa świętokrzyskiego w 19 gminach dzięki unijnemu dofinansowaniu projektów modernizacji oświetlenia ulicznego. Włodarze pierwszych ośmiu gmin podpisali umowy z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik.


Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przeznaczono na modernizację oświetlenia ponad 36,8 mln zł. Projekty zakładają montaż w sumie ponad 22,5 tys. sztuk opraw oświetleniowych oraz systemów inteligentnego sterowania.

– Dzięki tym projektom znacząco zmniejszy się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. W obecnie perspektywie finansowej będziemy chcieli przeznaczyć na modernizację oświetlenia kolejne środki, bo problem czystego powietrza jest bardzo ważny dla mieszkańców naszego województwa – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Dzięki wymianie opraw oświetleniowych ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w 19 gminach przekroczy 9 451 MWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 7 629,29 ton równoważnika CO2.

– Liczymy, że dzięki realizacji projektu na oświetleniu ulicznym zaoszczędzimy około 60 procent ponoszonych obecnie kosztów – przewiduje burmistrz gminy Wiślica Jarosław Jaworski.

Oprócz Wiślicy umowy podpisały również dzisiaj gminy Klimontów, Krasocin, Małogoszcz, Morawica, Nagłowice, Oleśnica i Połaniec. W uroczystości uczestniczyli: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała, przewodniczący Komisji Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Artur Konarski oraz przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Krakowiak.

Wśród beneficjentów znalazły się jeszcze gminy: Fałków, Imielno, Łagów, Opatów, Sandomierz, Mirzec, Lipnik, Bałtów, Kunów, Działoszyce i Bogoria. Te umowy będą podpisywane w najbliższym czasie.

Lokalizacja