Img 7080

Dzień Otwarty w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym

Podniesienie poziomu świadomości na temat zagadnień związanych z przysposobieniem dzieci to główny cel Dnia Otwartego w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym. Odwiedzający w sobotę, 16 czerwca Ośrodek mogli porozmawiać z psychologami, pedagogami i psychoterapeutami.

– Dzień Otwarty to szansa na przybliżenie tematyki adopcji i rozwiania krążących o niej mitów. Wyjaśnialiśmy m.in.: na czym polega adopcja, jak wygląda procedura przysposobienia, kto może zostać rodzicem adopcyjnym i jakie warunki musi spełniać – poinformowała Anna Sokołowska-Smołkowska, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny prowadzi procedury adopcji oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. Ośrodek realizując te zadania współpracuje z podmiotami działającymi na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Ośrodek realizuje swoje działania nieodpłatnie.

Galeria zdjęć

Lokalizacja