Dzień Polski W Brukseli

Dzień Polski w Brukseli z udziałem Województwa Świętokrzyskiego

7 maja –  w znanym i popularnym Parku Pięćdziesięciolecia w centrum Brukseli (Parc du Cinquantenaire) –  odbył się Polish Day in Brussels (Dzień Polski w Brukseli 2023). Wydarzenie miało charakter pikniku w plenerze, podczas którego zagospodarowano ok 40 stoisk, gdzie każdy z zaangażowanych podmiotów realizował własny program. W tegorocznej edycji na wspólnym stoisku urzędu marszałkowskiego oraz RCNT zaprezentowano potencjał turystyczny naszego regionu oraz promowano idee krwiodawstwa, jako element akcji edukacyjnej dla najmłodszych przedstawicieli Polonii oraz Polaków w Belgii.

– Głównym celem Dnia Polski w Brukseli jest szerzenie wiedzy o kulturze, historii, potencjale turystycznym Polski wśród obcokrajowców, ale też integracja Polaków mieszkających na emigracji – podkreśla uczestniczący w wydarzeniu sekretarz województwa świętokrzyskiego Mariusz Bodo.

Piknik był możliwy dzięki współpracy Ambasady RP w Brukseli oraz organizatorów z Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii,  Sztabu Pomocy Belgia, Instytutu Polski w Brukseli, Stałego Przedstawicielstwa Polski przy NATO, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz przedstawicielstwa polskich regionów, w tym Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

– Piknik jest adresowany do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o kulturze i historii naszej Ojczyzny,  ale także do Polaków, mieszkających na emigracji, aby mogli poczuć się jak w domu, spędzić razem czas i być dumnymi z tego, jak Polska i działania Polonii w Belgii są ciekawe dla naszych międzynarodowych przyjaciół. Cieszymy się, że przyłączamy się do Polish Heritage Days – Dni Polskiego Dziedzictwa, świętowanych na całym świecie w maju przez Polaków mieszkających poza Polską”   – powiedział ambasador Rafał Siemianowski.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Organizatorzy szacują, że ok. kilkunastu tysięcy uczestników wzięło udział w obchodach Dnia Polski w Brukseli. W jego organizację ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaangażowały się Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych oraz Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.