Img 4942 1200x480

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Podczas XLVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęty został apel dotyczący upamiętnienia 75. rocznicy pacyfikacji Michniowa w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.


W Michniowie w dniach 12 i 13 lipca 1943 r. miały miejsce dramatyczne wydarzenia. Wieś została spacyfikowana przez niemieckie oddziały policyjne. Okupanci wymordowali 204 osoby: 103 mężczyzn – w większości spalonych żywcem, 53 kobiety i 48 dzieci, z których dziesięcioro miało mniej niż 10 lat. Najmłodszą ofiarą był dziewięciodniowy Stefanek Dąbrowa, wrzucony przez niemieckiego żandarma do płonącej stodoły. Wymordowanie mieszkańców wsi było odwetem za ich pomoc niesioną oddziałom partyzanckim oraz przynależność do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Niemcy nie zamordowali jedenastu osób, wobec których mieli konkretne podejrzenia o podziemną działalność. Osoby te zostały wywiezione do KL Auschwitz, gdzie sześcioro z nich zginęło. Osiemnaście młodych dziewcząt wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy. Wieś, po ograbieniu, została doszczętnie spalona. Zabroniono jej odbudowy i uprawiania pól w Michniowie. Szczątki zamordowanych spoczywają w zbiorowej mogile, na której zaraz po wojnie postawiono kamienną tablicę z nazwiskami ofiar.
Wieś stała się symbolem męczeństwa ludności 817 wsi spacyfikowanych przez okupanta w granicach administracyjnych dzisiejszej Polski. Historycy szacują, że na terenie Polski w okresie okupacji niemieckiej rozmaitymi formami represji zostało dotkniętych ponad 10 tys. wsi, 2,125 mln osób narodowości polskiej zamordowano w pacyfikacjach lub zabito w więzieniach, obozach i podczas egzekucji. Wiele osób straciło życie w innych okolicznościach będących pokłosiem akcji pacyfikacyjnych.
W hołdzie mieszkańcom polskich wsi, za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego oraz z szacunku do ofiar – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów, niemieckich obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął – a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał – ustawę, która ustanowiła nowe święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święto po raz pierwszy będzie obchodzone 12 lipca 2018 roku, tj. w dniu, w którym przypada również 75. rocznica pacyfikacji Michniowa, będącego symbolem męczeństwa ludności wiejskiej.
Godne upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń i oddanie należnego hołdu ofiarom jest obowiązkiem współczesnego pokolenia Polaków. Podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jest wyrazem najwyższego szacunku wobec ofiar.

Apel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego upamiętniający 75. rocznicę pacyfikacji Michniowa w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
W dniach 12 i 13 lipca 1943 r. niemieccy okupanci przeprowadzili brutalną pacyfikację wsi Michniów w województwie świętokrzyskim. Mieszkańcy tej miejscowości, za pomoc niesioną partyzantom, zostali w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość doszczętnie spalona. Śmierć poniosły 204 osoby: 103 mężczyzn, 53 kobiety i 48 dzieci, z których dziesięcioro miało mniej niż 10 lat. Te tragiczne wydarzenia są świadectwem zbrodni nazistowskich dokonanych podczas II wojny światowej na mieszkańcach 817 polskich wsi. We wszystkich miejscowościach dotkniętych tragedią pacyfikacji pamięć o poległych jest wciąż żywa, a Michniów stał się symbolem męczeństwa wsi polskiej.
W dniu 12 lipca 2018 roku po raz 75 obchodzimy rocznicę pacyfikacji Michniowa, a po raz pierwszy – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – nowe święto państwowe.
Naszym obowiązkiem jest zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o krwi przelanej za wolność Ojczyzny przez mieszkańców polskich wsi.
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego składa hołd wszystkim ofiarom niemieckich pacyfikacji wsi podczas II wojny światowej i apeluje do wszystkich Polaków o godne uczczenie ich pamięci.