Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Efektywni energetycznie

Kolejne dwa projekty służące efektywności energetycznej otrzymają unijne wsparcie w ramach instrumentu REACT-EU. Taką decyzję podjął obradujący w środę, 7 grudnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

– Ze względu na konieczność wykorzystania wszystkich dostępnych środków w ramach kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu dwóch projektów w ramach Działania 12.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – To nasza odpowiedź na pilne potrzeby naszego regionu związane z podnoszeniem efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii, a co za tym idzie – ograniczeniu emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

Unijne wsparcie w wysokości 11,8 mln zł otrzyma Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej  w Starachowicach na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach PZOZ w Starachowicach”, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Oblęgorku realizować będzie przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblęgorku”, na które zostało przeznaczone dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości  prawie 224 tys. zł.

Pierwszy z projektów zakłada poprawę efektywności energetycznej sześciu budynków szpitala w Starachowicach poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej, montaż powietrznej pompy ciepła, wymianę dotychczasowego oświetlenia na bardziej efektywne LED-owe oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Głęboką termomodernizację przejdzie również budynek remizy OSP w Oblęgorku, co przyczyni się nie tylko do znacznych oszczędności, ale poprawi także jego estetykę.

Przypomnijmy, że REACT-EU to unijne wsparcie dla regionów w okresie przejściowym między dwiema perspektywami finansowymi. Fundusze, które otrzymał nasz region wprowadzono do nowej, dwunastej osi RPOWŚ 2014-2020 – REACT-UE dla Świętokrzyskiego.

– Dzięki realizacji projektów, które muszą zakończyć się do grudnia 2023 r.,  znacznej poprawie ulegną wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, co przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji budynków oraz do zredukowania emisji zanieczyszczeń do powietrza – podsumowuje marszałek Bętkowski.