Seize The Summer 2019

Europejski Dzień Pracy on-line

Osoby poszukujące czasowego zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej będą miały 13 lutego możliwość uczestniczenia w wirtualnych targach pracy. Oprócz rozmów rekrutacyjnych on-line, przeglądania ogłoszeń, internauci mogą obejrzeć prezentacje na temat warunków życia i pracy w wybranych państwach lub wysłuchać porad doradców zawodowych. Europejski Dzień Pracy w sieci potrwa do godziny 10 do 18. Pomocą służą również doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Internet jest obecnie jednym z największych źródeł wymiany informacji na temat wolnych stanowisk pracy. Tę tendencję wykorzystano do stworzenia platformy, która umożliwia członkom Sieci Europejskich Ofert Pracy (EURES) organizowanie internetowych targów pracy. Takie przedsięwzięcie zaplanowano 13 lutego, a jego głównym celem jest ułatwienie kontaktu między szukającymi pracy sezonowej a zagranicznymi pracodawcami, działającymi głównie w turystyce, gastronomii i hotelarstwie, z Chorwacji, Cypru, Grecji, Włoch, Malty, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii.

Aby w wirtualnej przestrzeni bezpłatnie przejrzeć profile pracodawców lub porozmawiać z nimi wystarczy założyć konto na platformie www.europeanjobdays.eu wybierając wydarzenie pn. “Seize the Summer with EURES 2019”, dołączyć CV w języku, w jakim chcemy porozumiewać się z zatrudniającym i przygotować do rozmowy rekrutacyjnej “na żywo”.

Europejski Dzień Pracy skupia się nie tylko na ułatwianiu kontaktu na linii pracownik-pracodawca, ale również na szerzeniu wiedzy w zakresie prawnych możliwości podejmowania pracy w EU, warunkach życia w krajach zatrudnienia, czy zasad koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia. Jak zaznaczają organizatorzy wydarzenia, ilość czasu poświęconego na przygotowania do podjęcia pracy za granicą, także tej wakacyjnej, przekłada się na bezpieczeństwo i ochronę przed przykrymi niespodziankami.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Przemysława Kowalczyka, doradcy EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach pod nr tel. 0 41 36 41 611 lub e-mailowo: p.kowalczyk@wup.kielce.pl.