Dsc02208

Zwycięzcy konkursu o polskim Sejmie

Pod patronatem marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odbył się w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Sadowiu konkurs wiedzy o władzy ustawodawczej. Organizatorem konkursu był poseł Andrzej Kryj.


Przed przystąpieniem do konkursu, uczniowie wysłuchali prelekcji pracowników Wszechnicy Sejmowej, Moniki Strzebnickiej-Raczkowskiej i Ireneusza Nowaka o historii parlamentaryzmu, budynkach sejmowych, architekturze, o trybie pracy Sejmu, komisjach, głosowaniach. W teście, który składał się z 30 pytań, wzięło udział około 70 uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej i trzeciej Publicznego Gimnazjum. Pytania nie należały do łatwych, bo oparte były na Konstytucji Rzeczpospolitej i na regulaminie Sejmu.
Organizator konkursu, poseł Andrzej Kryj, przekazał dyrektor szkoły Annie Nowak zestawy publikacji Głównego Urzędu Statystycznego i Wszechnicy Sejmowej. Powiedział, że te tereny są mu bliskie, stąd z Ruszkowca wywodzą się jego korzenie rodzinne ze strony matki. Przyjeżdżał tu jako dziecko, do tej pory mieszkają tu jego kuzyni. – Życzę wam, byście w przyszłości byli posłami, senatorami, ministrami, premierami, prezydentami – zwrócił się na koniec do uczniów.

Dsc02188
Laureatom konkursu gratulował poseł Andrzej Kryj

 

– Jesteśmy dumni z tego, że możemy gościć u siebie tak znamienite osoby – nie ukrywała dyrektor szkoły, Anna Nowak. – To dla nas wielka edukacja, inspiracja do tego, by jeszcze więcej coś dobrego zrobić w przyszłości. Spotkanie z ciekawymi ludźmi to zawsze lekcja życia.
Pierwsze miejsce w konkursie zajął Paweł Curyło, drugie – Zofia Szczecina, trzecie – Amelia Kaczmarska, czwarte – Karolina Dumania. – Interesuję się parlamentaryzmem, chcę wiedzieć, co się dzieje w naszym państwie, kraju, ogólnie mówiąc – w polityce – powiedział po odebraniu nagrody zwycięzca konkursu, uczeń klasy trzeciej gimnazjum, Paweł Curyło. – Wykład był bardzo ciekawy i pomógł mi w zdobyciu pierwszego miejsca. Na tę chwilę jeszcze nie wybrałem konkretnego zawodu, w którym chciałbym pracować. Jedno jest pewne, chciałbym robić coś pożytecznego dla kraju.
Pierwszą nagrodę, czytnik elektroniczny, ufundował marszałek Sejmu, drugą i trzecią, bezprzewodowe głośniki, Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Czterej najlepsi uczestnicy konkursu zostali ponadto zaproszeni przez posła Andrzeja Kryja do odwiedzenia gmachu Sejmu.