2022 Emw Poster Pl

Europejski Tydzień Mobilności

Od 16 do 22 września odbędzie się Europejski Tydzień Mobilności (dawniej Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu). Tegoroczny temat przewodni kampanii to „Lepsze połączenia” (hasło przewodnie: „Przesiadaj się i jedź!), co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej skomunikowane miejsca.

 Europejski Tydzień Mobilności (dawniej Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r. Rozwój polskich miast i gmin oraz poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców – to główne powody, dla których samorządy są zachęcane do aktywnego włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Udział w  wydarzeniu to także szansa na promowanie swoich miejscowości, ciekawych pomysłów i  inicjatyw, które rozwijają lokalny transport.

Głównym celem kampanii  jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji zbiorowej np. pociągu czy innych alternatywnych form transportu.

Celem projektu jest również informowanie o negatywnych konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego, a także uświadomienie korzyści wynikających z korzystania z   transportu zrównoważonego.

Zagadnienia związane z mobilnością mieszkańców to jedno z najważniejszych wyzwań, które stoją przed samorządami dlatego też serdecznie chcemy zachęcić do aktywnego udziału w ETM w 2022 roku.

Więcej informacji dotyczących tej inicjatywy znajduje się na stronie: https://mobilityweek.eu/home/