Logotyp Liderów Kooperacji

 Zaproszenie na spotkanie informacyjno – edukacyjne w obszarze uruchamiania i funkcjonowania centrów usług społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza na spotkanie informacyjno – edukacyjne dotyczące uruchamiania i funkcjonowania centrów usług społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji, a także przedstawienie możliwości rozwoju usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem „Karty zgłoszeniowej” dostępnej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakładce dotyczącej Projektu. Link poniżej:

https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/projekty-realizowane-przez-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/

Pod wskazanym wyżej adresem znajdują się również wszystkie informacje dotyczące Projektu i organizacji spotkania.

 Ważne!

Terminy spotkań: 23.09.2022 r., 29.09.2022 r., 30.09.2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Panią Marzeną Bulińską pod numerem tel.: 41 342 18 74

Spotkanie informacyjno – edukacyjne są realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.