Europejskie Dni Dziedzictwa uroczyście zainaugurowane

Europejskie Dni Dziedzictwa uroczyście zainaugurowane

W Opactwie Cysterskim w Wąchocku w sobotę, 7 września odbyła się ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, w której wzięli udział Małgorzata Omilanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, radni Sejmiku: Małgorzata Muzoł, Marzena Marczewska i Janusz Skibiński oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Podczas inauguracji można było poznać historię wąchockiego opactwa, zwiedzić je, obejrzeć rekonstrukcje historyczne czy pokazy rycerskie. W całym regionie, przez najbliższe 2 tygodnie, odbędzie się szereg imprez związanych z EDD.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, będący świętem zabytków i kultury państw Starego Kontynentu. Pierwsze ogólnoeuropejskie Dni Dziedzictwa zorganizowano w 1991 roku, choć ich tradycja sięga początku lat 80-tych. Polska – podobnie jak wszystkie inne kraje Rady Europy – uczestniczy w nich od 1993 roku.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców. W całej Polsce odbędzie się kilkaset imprez związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa.

Świętokrzyskie zostało w tym roku szczególnie uhonorowane, gdyż ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa nastąpiła w Wąchocku.

– Duchowe i materialne dziedzictwo, jakie zostawili Cystersi jest ogromne. Dziś właśnie pochylamy się nad nim podczas tej uroczystości. Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa właśnie w Wąchocku jest dziękczynieniem Bogu za dar Cystersów w województwie świętokrzyskim – mówił podczas uroczystej mszy świętej Opat Cystersów w Wąchocku, o. Eugeniusz Augustyn.

– Europejskie Dni Dziedzictwa zostały stworzone po to, aby skłonić do poświecenia większej uwagi dziedzictwu kulturowemu w krajach Europy. Z roku na rok mają one coraz większy zasięg. W zeszłym roku wzięło w nich udział ponad 300 tys. osób w całej Polsce. W tym roku liczymy, że w ponad 100 imprezach w całej Polsce, frekwencja będzie jeszcze wyższa. Dziedzictwo kulturowe to jeden z najważniejszych czynników stanowiących o tożsamości narodowej. Dla mnie, jako historyka kultury, Wąchock to idealne miejsce na inaugurację tych dni. Jest to jednocześnie podkreślenie bardzo ważnej roli kościoła katolickiego w kształtowaniu dziedzictwa narodowego. Wąchock również odegrał swoją bardzo ważną rolę w polskiej historii – powiedziała Małgorzata Omilanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadowolony z faktu, że po raz pierwszy w województwie świętokrzyskim odbywa się polska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa był również Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Jesteśmy dumni, że samorząd województwa świętokrzyskiego może być współorganizatorem imprez, które będą odbywać się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Chcę wyrazić wdzięczność, że wybór padł właśnie na województwo świętokrzyskie. Tożsamość europejska, państwowa i regionalna łączą się dziś w Wąchocku i będzie tak podczas kolejnych imprez. Możemy być dumni, że jesteśmy mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, Polski, Europy – mówił podczas inauguracji Jan Maćkowiak.

Bardzo ambitne plany Wąchocka zdradził natomiast Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Wąchock to świętokrzyskie i polskie serce tych dni. W obchody EDD włączają się wszystkie najważniejsze miejsca regionu, mamy nadzieję, że włączy się w nie również wielu odwiedzających czy turystów. Nie byłoby nowoczesnej Polski bez dorobku Cystersów na naszych ziemiach, szczególnie w Świętokrzyskiem. To również dzięki nim na terenach naszego regionu powstał niegdyś Staropolski Okręg Przemysłowy. Nie bez powodu zatem Opactwo w Wąchocku stara się o wpisanie na prezydencką listę niematerialnego dziedzictwa kulturalnego – powiedział dyrektor Kowalczyk.

Po zakończeniu części oficjalnej, zaproszonych na uroczystości gości po klasztorze oprowadzała profesor Ewa Łużaniecka z Politechniki Wrocławskiej, która podczas prelekcji podkreślała, że wybór klasztoru Cystersów w Wąchocku na inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa to bardzo dobra decyzja pod względem duchowym, materialnym i kulturowym.

Na terenie przed opactwem w Wąchocku można było zwiedzić obozowisko łowców z epoki kamienia Rezerwatu Archeologicznego „Rydno” z prezentacją ich sposobu życia, polowania, strojów i rzemiosła. Prezentowali się również rycerze Chorągwi Ziemi Sandomierskiej oraz oddziały powstańcze – Żuawi Śmierci, którzy przybliżyli stroje i uzbrojenie oddziału z czasów powstania styczniowego. Nie zabrakło również wystaw, pokazów, warsztatów czy koncertów. Wszystkie one będą kontynuowane również jutro.

W całym regionie do końca września odbędzie się ponad 20 imprez związanych z EDD. Przez kilkanaście dni będzie można brać udział m.in. w warsztatach, wycieczkach, spotkaniach, wykładach czy piknikach historycznych. Będą one odbywać się w największych atrakcjach województwa świętokrzyskiego.