Uroczystości 6-8 września 2013r.

Na zaproszenie wójta gminy Czarnocin marszałek Adam Jarubas był gościem uroczystego otwarcia pełnowymiarowych sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i przy Gimnazjum w Cieszkowach.

Inwestycje zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”, Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (60 % kosztów kwalifikowanych inwestycji) oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej”(dofinansowanie 30%).

W Glinianach, gm. Ożarów Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa obejrzy ćwiczenia powiatowe pod hasłem „Eksplozja 2013”, w ramach których doskonalona jest współpraca jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowych Straży Pożarnych.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa uczestniczył w konferencji pt. „Możliwości rozwoju edukacji mieszkańców wsi i małych miast z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku”, organizowanej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PO KL.

W Łopusznie Piotr Żołądek weźmie także udział w spotkaniu zarządu kieleckiej Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Sobota

Dni otwarte w obiektach zabytkowych, tematyczne wystawy w muzeach, instytucjach kultury i bibliotekach, sesje popularnonaukowe, spotkania z twórcami, pikniki historyczne i festyny odbywać się będą w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Hasło przewodnie tegorocznych EDD zaplanowanych na dwa wrześniowe weekendy 7-8 oraz 14-15 września to „Nie od razu Polskę zbudowano”. W uroczystej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Opactwie Cysterskim w Wąchocku wezmą udział wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

Na zaproszenie burmistrza Sandomierza wicemarszałek Grzegorz Świercz i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa wezmą udział w uroczystych obchodach 75-lecia włączenia prawobrzeżnego Sandomierza w granice miasta.

W sobotę w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach rozpoczną się uroczystości jubileuszowe 100- lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej. O godz. 18.00 odbędzie się msza święta wigilijna, w której uczestniczył będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

W Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa weźmie udział w akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro”, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego.

Niedziela

Uroczysta msza święta, konkurs wieńców dożynkowych, folkowe widowisko regionalne „Świętokrzyskie granie”, liczne występy artystyczne oraz dożynkowa zabawa z zespołem „Baciary” z Podhala towarzyszyć będą XIII Świętokrzyskim Dożynkom Wojewódzkim. Tegoroczne święto plonów odbędzie się w Bogorii, w powiecie staszowskim. Wezmą w nim udział marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

W Obrazowie wicemarszałek Grzegorz Świercz i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa wezmą udział w Europejskim Święcie Jabłka. Impreza w Obrazowie to jedyne w Polsce sadownicze dożynki. Obok występów i prezentacji artystycznych odbędą się tradycyjne dożynkowe obrzędy, konkursy dla sołtysów (Euro Sołtys), mieszkańców oraz gości oraz XI Mistrzostwa Polski w Piciu Soku Jabłkowego. Podczas seminariów, prowadzonych przez krajowych specjalistów z zakresu sadownictwa, będzie mowa o nowych trendach w nawożeniu, ochronie i zwalczaniu szkodników sadów.

Źródło: Biuro Prasowe UM