Finał obchodów współpracy z Obwodem Winnickim

 Ukraińscy samorządowcy, przedstawiciele mediów, świata kultury i nauki goszczą w stolicy naszego regionu. Jest to kolejna wizyta delegacji z zaprzyjaźnionego z naszym województwem Obwodu Winnickiego, zorganizowana w ramach obchodów 50-lecia współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Obwodem Winnickim. Delegacji Winniczan przewodniczy Michajliwna Ljubow Spiridonowa, Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej.

 Ukraińscy samorządowcy, przedstawiciele mediów, świata kultury i nauki goszczą w stolicy naszego regionu. Jest to kolejna wizyta delegacji z zaprzyjaźnionego z naszym województwem Obwodu Winnickiego, zorganizowana w ramach obchodów 50-lecia współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Obwodem Winnickim. Delegacji Winniczan przewodniczy Michajliwna Ljubow Spiridonowa, Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej.


 Głównym punktem wizyty będzie dzisiejsza uroczysta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, poświęcona omówieniu efektów dotychczasowej współpracy świętokrzysko-winnickiej oraz podpisaniu uroczystej deklaracji współpracy na kolejne półwiecze. Podpisana zostanie także umowa o współpracy partnerskich regionów na rok 2009.
Wczoraj goście z Winnicy uczestniczyli w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości oraz spotkali się z władzami Samorządu Województwa.

Towarzysząca delegacji władz Obwodu grupa dziennikarzy z Winnicy odwiedzi Centrum Usług Satelitarnych w Psarach, rozgłośnię “Radio Kielce” oraz zapozna się z historią, kulturą i architektonicznymi zabytkami Kielc. Naszym Winnickim przyjaciołom przedstawione zostaną także efekty projektów – “Portal Informacji Kulturalnej” i “Portal Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego” – których celem jest m.in. zapewnienie szerokiemu gronu odbiorców dostępu do informacji o wydarzeniach kulturalnych i turystycznych województwa.

Ważnym punktem wizyty są obchody “Dni Kultury Obwodu Winnickiego” w województwie świętokrzyskim. Składają się na nie dwa koncerty w całości przedstawiające piękno kultury Podola. 11 listopada, z okazji Koncertu „WDK Miastu” na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury przed kielecką publicznością zaprezentowali się: Zespół Pieśni i Tańca „Podole”- działający przy Winnickiej Filharmonii Obwodowej w Winnicy, Zespół Tańca Towarzyskiego „Gracja” oraz zespół wokalny „Pasaż”. Towarzyszyli im znani śpiewacy ukraińscy: Aleksander Horodyński, Wasyl Korol i Ksenia Carenko. Dziś po południu najbardziej znani przedstawiciele winnickich scen wystąpią w jubileuszowym koncercie „Piękno ukraińskiego Podola”, który rozpocznie się o godz. 17.00 w Kieleckim Centrum Kultury. Towarzyszyć mu będzie wystawa rękodzieła ludowego z Podola. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kielc i regionu. Wstęp wolny.