Dla partnerstwa lokalnego

“Polityka zatrudnienia a zarządzanie lokalnym rynkiem pracy – kompetencje, partnerstwo, cele”,  to hasło przewodnie konferencji, która odbędzie się dziś w Centrum Biznesu w Kielcach. Uczestniczyć w niej będzie Zdzisław Wrzałka wicemarszałek  Województwa Świętokrzyskiego.

“Polityka zatrudnienia a zarządzanie lokalnym rynkiem pracy – kompetencje, partnerstwo, cele”,  to hasło przewodnie konferencji, która odbędzie się dziś w Centrum Biznesu w Kielcach. Uczestniczyć w niej będzie Zdzisław Wrzałka wicemarszałek  Województwa Świętokrzyskiego.

Celem projektu jest zbudowanie partnerstwa lokalnego pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami, organizacjami i osobami prywatnymi działającymi w obszarze rynku pracy oraz mającymi wpływ na aktywność zawodową mieszkańców.  

Otwierająca projekt dwudniowa konferencja rozpocznie się w dziś o godz. 10 w Centrum Biznesu w Kielcach. Otworzy ją wykład prof. Jerzego Hausnera “Nowe zjawiska na rynku pracy – wpływ na lokalne rynki pracy – rola publicznych służ zatrudnienia oraz innych instytucji rynku pracy na kształtowanie polityki zatrudnienia”.
Drugi dzień konferencji (13 listopada, godz. 10.00) będzie miał charakter warsztatowy. Organizatorzy, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach oraz kieleckie Starostwo Powiatowe przewidują, że zakończy go podpisanie wstępnego porozumienia na rzecz partnerstwa lokalnego.

Praca w grupach warsztatowych trwać będzie do połowy grudnia. Na 16 grudnia zaplanowano konferencję zamykającą, podczas której projekt zostanie podsumowany, a jego zamknięcie połączone będzie z wydaniem katalogu terenów inwestycyjnych w powiecie kieleckim.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono przedstawicieli różnych środowisk – m.in. samorządowców, przedsiębiorców, reprezentantów oświaty i uczelni wyższych oraz organizacji działających na rzecz rozwoju rynku pracy.

Konferencja – 12 listopada

10.00 – 10.15 – otwarcie konferencji
10.15 – 11.15 – wykład multimedialny: Nowe zjawiska na rynku pracy – wpływ na lokalne rynki pracy – rola publicznych służ zatrudnienia oraz innych instytucji rynku pracy na kształtowanie polityki zatrudnienia ( prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
11.15 – 11.30 – przerwa kawowa
11.30 – 12.30 – wykład wprowadzający: Sytuacja na rynku pracy powiatu kieleckiego (dr Grzegorz Słoń -Politechnika Świętokrzyska w Kielcach),
12.30 – 13.30 – wykład multimedialny: Dobre praktyki w zakresie partnerstwa – istota partnerstwa – główne cechy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
13.30 – 13.50 – wykład: Rola spółdzielczości w aktywizacji zawodowej różnych grup społecznych – Alfred Domagalski, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej,
13.50 – 14.20 – przerwa obiadowa,
14.20 – 16.20 – prezentacja multimedialna z dyskusją plenarną: środki Europejskiego Funduszu Społecznego jako szansa na rozwój lokalnych rynków pracy i wzrost zatrudnienia (Dyrektor WUP Kraków Andrzej Martynuska),
16.20 – 16.50 – podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji.

Konferencja – 13 listopada

09.30 – 10.00 – rozpoczęcie drugiego dnia konferencji, przedstawienie agendy
10.00 – 10.45 – multimedialny referat wprowadzający – podsumowanie dnia pierwszego, wprowadzenie do metodologii pracy warsztatowej,
10.45 – 11.30 – wyznaczenie obszarów problemowych (dyskusja), podział na zespoły warsztatowe, przydzielenie moderatorów,
11.30 -11.45 – przerwa kawowa,
11.45 -13.00 – praca w grupach warsztatowych – opracowanie ramowego kalendarza warsztatów oraz wyznaczenie podstawowych zakresów zadań
i odpowiedzialności członków zespołów warsztatowych,
13.00 – 14.00 – przedstawienie wyników pracy warsztatowej, złożenie deklaracji współpracy, podpisanie porozumienia wstępnego o partnerstwie, zakończenie konferencji.